Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Administracja serwerami Windows

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ADSERW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Administracja serwerami Windows
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Informatyka Stosowana s2. Przedmioty do wyboru specjalistyczne (wszystkie)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw działania systemów operacyjnych (zagadnienia poruszane w ramach przedmiotu Systemy Operacyjne)

Znajomość podstawowych zagadnień związanych z działaniem sieci komputerowych (zagadnienia poruszane w ramach przedmiotu Sieci Komputerowe)

Znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z dokumentacji technicznej i literatury w języku angielskim

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30 h

Czas poświęcony na pracę indywidualną potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 28 h

Czas wymagany do uczestnictwa w procesie oceniania: 2 h

Czas wymagany do odbycia obowiązkowych praktyk: 0 h

Razem: 60 h (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

 • W1: Posiada wiedzę na temat działania architektur serwerowych (K_W09)

 • W2: Posiada widzę na temat użytkowania, konfiguracji i administracji systemami serwerowymi z rodziny MS Windows (K_W04, K_W05, K_W07)

 • W3: Zna składnię języka PowerShell (K_W04, K_W05)

 • W4: Zna narzędzia pomocne w administracji systemem MS Windows Server (K_W04, K_W05)

Efekty uczenia się - umiejętności:

 • U1: Wykorzystuje odpowiednie narzędzia przeznaczone do administracji systemem MS Windows Server (K_U03, K_U04, K_U08)

 • U2: Korzysta z wbudowanych funkcji systemu MS Windows Server w celu realizacji powierzonych mu zadań (K_U01, K_U07, K_U11)

 • U3: Zarządza pracą i zasobami użytkowników systemu MS Windows Server (K_U06, K_U07, K_U10)

 • U4: Projektuje i programuje skrypty w języku PowerShell (K_U06, K_U08, K_U09)

 • U5: Zarządza bezpieczeństwem systemu MS Windows Server (K_U01, K_U06, K_U07, K_U09)

 • U6: Zarządza usługami i rolami w systemie MS Windows Server (K_U04, K_U08, K_U11)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

 • K1: Rozumie możliwości dane przez system operacyjny MS Windows Server (K_K01, K_K02)

 • K2: Ma świadomość dotyczącą potrzeb użytkowników systemów serwerowych (K_K02, K_K03, K_K04)

 • K3: Posiada umiejętność pracy w grupie (K_K05)

 • K4: Rozumie zagrożenia związane z użytkowaniem sieci Internet i oprogramowania sieciowego (K_K04, K_K05, K_K06)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z działaniem, funkcjami i wbudowanymi narzędziami administracyjnymi serwerowego systemu operacyjnego firmy Microsoft. Zajęcia prowadzone będą na przykładzie najnowszej jego wersji, czyli Windows Server 2019. Zdobyte umiejętności pozwolą na sprawne zarządzanie i konfigurację maszyn serwerowych zarządzanych przez systemy 
z rodziny Windows Server (nie tylko w jego najnowszej wersji).

Pełny opis:

W związku z postępującą cyfryzacją życia i bardzo szybkim rozwojem technologii informacyjnych na rynku pracy coraz częściej poszukiwani są specjaliści z branży IT, w tym administratorzy systemów komputerowych. Rosnąca liczba usług dostarczanych zdalnie, bardzo często opartych na rozwiązaniach w chmurze powoduje, że administracja systemami operacyjnymi staje się nie tylko pracą z pojedynczymi maszynami, ale z całymi infrastrukturami maszyn, w tym z dużymi centrami danych. W dzisiejszych czasach nawet jedna fizyczna maszyna może być widoczna dla świata jako cała infrastruktura - wszystko to, dzięki mechanizmowi wirtualizacji. W związku z tym pracodawcy coraz częściej wymagają biegłej znajomości serwerowych systemów operacyjnych oraz narzędzi umożliwiających sprawne nimi zarządzanie.

Mimo, że najpopularniejszym systemem dla maszyn serwerowych pozostaje wciąż GNU/Linux, 
to coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wykorzystanie systemów serwerowych z rodziny Microsoft Windows Server. Dzięki rosnącej popularności platformy Microsoft Azure udostępniającej mechanizmy wirtualizacji maszyn oraz technologii ASP.NET obsługującej coraz więcej aplikacji i serwisów internetowych, Microsoft Windows Server zdobywa coraz większe rzesze zwolenników i staje się popularnym systemem operacyjnym na potrzeby komercyjne.

Celem zajęć Administracja Serwerami Windows jest zapoznanie studentów z najnowszą edycją systemu Microsoft Windows Server 2016, mechanizmami jego działania i narzędziami służącymi do administracji i konfiguracji. Studenci po ukończeniu kursu posiadać będą wiedzę potrzebną 
do objęcia pozycji administratora systemu Windows Server oraz umiejętność rozwiązywania podstawowych problemów pojawiających się w trakcie użytkowania systemu z poziomu super użytkownika. Studenci nabędą również umiejętność tworzenia skryptów w języku PowerShell, automatyzujących wiele czynności administracyjnych, nie tylko w serwerowej edycji systemu Windows.

W ramach zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Wstęp do systemu Windows Server 2016

a) interfejs systemu

b) funkcje systemu

c) licencjonowanie

Instalacja systemu Windows Server

a) przegląd i wybór odpowiedniej edycji

b) instalacja Windows Server jako systemu głównego

c) instalacja Windows Server na maszynie wirtualnej

Konfiguracja systemu Windows Server

a) role w systemie Windows Server

b) dodawanie ról do istniejącej instalacji

c) narzędzia administratora systemu Windows Server - Server Manager

Najważniejsze usługi w systemie Windows Server

a) usługa Active Directory

b) DNS

c) DHCP

d) zasady grupowe

Zarządzanie kontami i certyfikatami użytkowników

a) tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników

b) zarządzanie zdalnym dostępem do serwera

Funkcje sieciowe systemu Windows Server

a) konfiguracja IPv4 i IPv6

b) narzędzia sieciowe w Windows Server

c) sieci wirtualne

Bezpieczeństwo systemu Windows Server

a) NAT, Firewall, Proxy, VPN i kontrola dostępu

b) certyfikaty w Windows Server

c) technologie szyfrowania danych

d) konfiguracja usługi Windows Defender

Wirtualizacja w systemie Windows Server

a) Hyper-V jako platforma wirtualizacji

b) tworzenie i zarządzanie maszynami wirtualnymi

c) datacenter z wykorzystaniem Hyper-V

Kontenery Aplikacji i Docker

a) kontenery aplikacji

b) kontenery Hyper-V

c) Docker

Tworzenie skryptów w języku PowerShell 5.0

a) przegląd cmdlet-ów

b) środowisko skryptów PowerShell

c) administracja serwerem przy użyciu języka PowerShell

Literatura:

 1. Dokumentacja techniczna systemu Microsoft Windows Server 2016 oraz Microsoft Windows Server 2012 dostępna na stronach docs.microsoft.com
 2. Mastering Windows Server 2016 - A comprehensive and practical guide to Windows Server 2016, J. Krause, Packs Publishing Ltd., Birmingham UK, 2016
 3. Introducing Windows Server 2016, J. McCabe with the Windows Server team, Microsoft Press, Redmond USA, 2016
 4. Windows Server 2016: IT Pro Library, W. Stanek, Stanek & Associates, 2016 Vademecum Administratora Windows Server 2012, W. Stanek, Promise, 2016
Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania weryfikujące efekty: W1-W4, U1-U6, K1-K4

 • kolokwium
 • kartkówki
 • ocena pracy w trakcie zajęć (realizacja zadań)

Kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę na podstawie dwóch kolokwiów obejmujących zagadnienia poruszane na zajęciach, przygotowania do zajęć (wejściówki) i aktywność na zajęciach (łącznie do zdobycia 100pkt).

 • ndst - poniżej 50 pkt (<50%)
 • dst - 50 pkt (50%)
 • dst plus - 60 pkt (60%)
 • db – 75 pkt (75%)
 • db plus - 85 pkt (85%)
 • bdb - 90 pkt (>90%)
Praktyki zawodowe:

BRAK

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ablewski
Prowadzący grup: Piotr Ablewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ablewski
Prowadzący grup: Piotr Ablewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ablewski
Prowadzący grup: Piotr Ablewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ablewski
Prowadzący grup: Piotr Ablewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ablewski
Prowadzący grup: Piotr Ablewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.