Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wybrane zagadnienia w konstrukcji maszyn i urządzeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-AR2KAMASZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0719) Inżynieria i technika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia w konstrukcji maszyn i urządzeń
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty specjalistyczne II
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z obszaru podstaw konstrukcji maszyn

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot szczegółowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 60 godz.):

- udział w wykładach – 15 godz.

- udział w ćwiczeniach – 45 godz.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (90 godz.):

- przygotowanie do wykładu- 30 godz.

- czytanie literatury- 30 godz.

- przygotowanie do kolokwium – 30 godz.


Łącznie: 150 godz. (5 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W01 - Ma wiedzę dotyczącą budowy i zastosowania przekładni mechanicznych stosowanych w maszynach i urządzeniach. – K_W01, K_W02

W02 - Ma wiedzę o cyklu życia przekładni i układów napędowych maszyn i urządzeń. – K_W14

W03 - Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu napędów stosowanych we współczesnych maszynach i urządzeniach. – K_W10

W04 – Zna techniki obliczeniowe stosowane w doborze wybranych rodzajów przekładni – K_W02

Efekty uczenia się - umiejętności:

U01 – Posiada umiejętność pozyskiwania informacji dotyczących konstrukcji układów napędowych z literatury oraz dokumentacji – K_U01

U02 - Potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych w obszarze przekładni mechanicznych i układów napędowych. – K_U10, K_U11

U03 – Potrafi dokonać obliczeń cech geometrycznych, wytrzymałości i trwałości zmęczeniowej wybranych przekładni mechanicznych – K_U09

U04 – Potrafi zastosować odpowiednie metody doboru materiałów stosowanych do budowy elementów wybranych przekładni – K_U09

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01 – Ma świadomość wpływu doboru odpowiedniego rozwiązania konstrukcyjnego na bezpieczeństwo użytkowania maszyn i urządzeń – K_K04, K_K07

K02 – Ma świadomość wpływu doboru odpowiedniego rozwiązania konstrukcyjnego na środowisko - K_K04, K_K07

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w sem. letnim 2021_2022 odbywają się na platformie MS Teams


- wykład informacyjny (konwencjonalny),

- ćwiczenia audytoryjne.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Wykład obejmuje wiadomości dotyczące przekładni mechanicznych oraz mechanizmów.

Ćwiczenia obejmują przykłady obliczeń cech geometrycznych, wytrzymałości i trwałości zmęczeniowej przekładni mechanicznych

Pełny opis:

Wykład obejmuje zagadnienia dotyczące przekładni zębatych, ciernych, łańcuchowych i pasowych obejmujący szczegółowe zagadnienia konstrukcji podstawowych rodzajów przekładni mechanicznych, uzupełnione metodami obliczeń wytrzymałościowych i zagadnieniami trwałości przekładni. Przekładnie hipoidalne i ślimakowe - konstrukcja, obliczenia. Konstruowanie przekładni obiegowych, jedno i wielostopniowych - cechy konstrukcyjne- obliczenia. Przekładnie i mechanizmy falowe: istota działania, zastosowanie, konstrukcja. Przekładnie cykloidalne. Wariatory cierne, łańcuchowe i impulsowe. Napędy specjalne: zastosowanie, budowa.

Ćwiczenia obejmują przykłady obliczeń cech geometrycznych, wytrzymałości i trwałości zmęczeniowej przekładni mechanicznych wielostopniowych kształtowych i ciernych oraz metody doboru materiałów stosowanych na elementy w/w przekładni.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Szala, J.: Napędy mechaniczne, Wydaw. Uczelniane ATR, Bydgoszcz, 1997.

2. Praca zbiorowa pod redakcją Dietrich, M.: Podstawy konstrukcji maszyn, WNT, Warszawa, 1999.

3. Podręczniki z serii wydawniczej: Podstawy konstrukcji maszyn, PWN.

4. Mroziński, S.: Podstawy konstrukcji maszyn: laboratorium, Wydaw. Uczelniane ATR, Bydgoszcz, 2001.

5. Katalogi i normy.

6. Strony internetowe producentów typowych elementów maszyn, w tym katalogi „on-line”.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Wykład: kolokwium pisemne – W01, W02, W03, W04, K01,K02

Ćwiczenia: kolokwium pisemne. - W01, W02, W04, U01,U02,U03,U04

Kryteria oceniania:

Wykład: np. zaliczenie na ocenę na podstawie punktacji (4 zagadnienia :

ndst – poniżej 2,0 pkt,

dst- od 2,0 pkt,

dst plus- od 2,5 pkt,

db- od 3,0 pkt,

db plus- od 3,5 pkt,

bdb- 4,0 pkt.

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie punktacji (4 zag.) :

ndst – poniżej 2,0 pkt,

dst- od 2,0 pkt,

dst plus- od 2,5 pkt,

db- od 3,0 pkt,

db plus- od 3,5 pkt,

bdb- 4,0 pkt.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Szala
Prowadzący grup: Grzegorz Szala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Szala
Prowadzący grup: Grzegorz Szala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Szala
Prowadzący grup: Grzegorz Szala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)