Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Astronomia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ASTROG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Astronomia ogólna
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WFAIIS/course/view.php?id=190
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

90 godzin lekcyjnych,

w tym:

30g praca z udziałem nauczycieli - wykład

15g praca indywidualna - przygotowanie się do bieżących zajęć

45g praca indywidualna - przygotowanie się do egzaminu

Efekty uczenia się - wiedza:

student zna podstawy astronomii bez których nie możliwe jest zrozumienia innych zajęć astronomicznych (K_W06)

Efekty uczenia się - umiejętności:

student zdobywa podstawową wiedzę w zakresie astronomii, która pozwala mu na samodzielne pogłębianie swojej wiedzy w określonych kierunkach (K_U07)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

poziom kursu pozwala na naturalne włączenie się w kolejne, bardziej wyspecjalizowane wykłady astronomiczne (K_K04)

Metody dydaktyczne:

wykład konwencjonalny

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- pomiaru w terenie

Skrócony opis:

Wykład omawia podstawowe zagadnienia astronomii. Przeznaczony jest dla studentów astronomii, fizyki i innych kierunków.

Pełny opis:

Na wykładach omówione będą następujące zagadnienia:

Fotometria i mechanizmy promieniowania

Elementy astronomii sferycznej

Obserwacje i instrumentarium

Budowa i ewolucja Słońca

Ciała Układu Słonecznego

Budowa i ewolucja gwiazd

Elementy astronomii galaktycznej

Pozasłoneczne układy planetarne

Galaktyki

Elementy kosmologii

Podstawowe zagadnienia astrobiologii

Literatura:

Literatura podstawowa:

Karttunen, H., Kroger, P., Oja, H., Poutanen, M., Donner, K. J.: Astronomia ogólna, PWN, 2020

Literatura uzupełniająca:

Kubiak M.: Gwiazdy i materia międzygwiazdowa, PWN 1994

Artymowicz P.: Astrofizyka układów planetarnych, PWN 1995

Jaroszyński M.: Galaktyki i budowa wszechświata, PWN 1993

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny polegający na zreferowaniu 3 wylosowanych zagadnień. Każde oceniane w skali 0,0-1,0 pkt.

Ocena końcowa jest sumą zdobytych punktów powiększoną o 2,0.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Strobel
Prowadzący grup: Andrzej Strobel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gracjan Maciejewski
Prowadzący grup: Gracjan Maciejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gracjan Maciejewski
Prowadzący grup: Gracjan Maciejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)