Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Cataclysmic Variable Stars

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-CATVAS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Cataclysmic Variable Stars
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Wykłady monograficzne do wyboru (oferowane w danym roku akademickim)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

None.

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:

- participation in lectures - 30 hrs


Self-study hours:

- preparation for lectures - 10 hrs

- reading literature - 15 hrs

- preparation for examination- 20 hrs


Altogether: 75 hrs (3 ECTS)
Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

The course covers the basics of the theory of cataclysmic variable stars from photometric and spectroscopic observations to evolution and up-to-date models.

Pełny opis:

1. History and observations of cataclysmic variable stars

2. Photometric and spectroscopic features

3. Evolution and models

4. Types of cataclysmic variable stars

5. Oscillations and eruptions

Literatura:

Hellier C., "Cataclysmic Variable Stars", Springer, 2001

Warner B., "Cataclysmic Variable Stars", Cambrigde, 1995

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

Written or oral examination

Assessment criteria:

fail- below 50 pts (below 50%)

satisfactory- 50-60 pts (50-60%)

satisfactory plus- 60-70 pts (60-70%)

good - 70-80 pts (70-80%)

good plus- 80-90 pts (80-90%)

very good- 90-100 pts (90-100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Bąkowska
Prowadzący grup: Karolina Bąkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)