Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cyfrowe systemy pomiarowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-CSP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0714) Elektronika i automatyzacja
Nazwa przedmiotu: Cyfrowe systemy pomiarowe
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Informatyka Stosowana s2. Przedmioty do wyboru specjalistyczne (wszystkie)
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umk.pl/~lehu/CSP/
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- podstawy z zakresu projektowania analogowych i cyfrowych (mikroprocesorowych) urządzeń elektronicznych,

- znajomość z zakresu metod opracowywania pomiarów,


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30h (15h wykład + 15h laboratorium),

- czas poświęcony na pracę indywidualną potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 15h

- czasy wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania: 10 h

- czas wymagany do odbycia obowiązkowych praktyk: 0 h

Efekty kształcenia - wiedza:

K_W03 rozumie rolę eksperymentu i symulacji komputerowych w procesie projektowania zagadnień inżynierskich; posiada świadomość ograniczeń technicznych i technologicznych aparatury w modelowaniu zjawisk fizycznych, obiektów technicznych i biologicznych,

K_W04 ma podstawową wiedzę o powiązaniach fizyki z niektórymi obszarami nauki, przydatną do formułowania i rozwiązywania zagadnień inżynierskich,


Efekty kształcenia - umiejętności:

K_U02 posiada umiejętności wykonywania pomiarów podstawowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych; potrafi opracować wyniki eksperymentów pomiarowych w tym szacować niepewności wyników pomiarów, ma świadomość stosowania przybliżeń w opisie wielkości rzeczywistych,

K_U05 posiada umiejętność samodzielnego projektowania i wykonania prostych analogowych i cyfrowych układów elektronicznych oraz przeprowadzenie analizy ich działania,


Efekty kształcenia - kompetencje społeczne:

K_K01 zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia,

K_K04 potrafi określać priorytety służące realizacji zadań,

K_K06 ma świadomość konieczności profesjonalizmu i przestrzegania zasad etyki zawodowej,

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- projektu

Skrócony opis:

Tematyka zajęć porusza zagadnienia związane z systemami pomiarowymi działającymi w układach rozproszonych.

W trakcie zajęć poruszana jest także problematyka wirtualnych urządzeń pomiarowych.

Pełny opis:

Podczas zajęć omawiane będą następujące zagadnienia:

Wstęp

- rys historyczny,

- jednostki miar,

- wzorce,

- metody pomiarowe,

Analogowe przetwarzanie sygnałów

- kondycjonowanie sygnałów,

- poprawa jakości przetwarzania sygnału analogowego,

- przesyłanie sygnału do wzmacniacza,

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów pomiarowych

- przetworniki analogowo cyfrowe,

- zagadnienia związane z przetwarzaniem sygnałów na postać cyfrową,

Cyfrowe systemy pomiarowe

- elementy składowe cyfrowego systemu pomiarowego,

- rejestratory danych,

- czujniki inteligentne,

- interfejsy i magistrale,

Literatura:

Sławomir Tumański, Technika pomiarowa, WNT, Watszawa 2007,

Jacek Czajewski, Podstawy Metrologii Elektrycznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie testu oceniającego zdobyte efekty kształcenia.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Wydźgowski
Prowadzący grup: Leszek Wydźgowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Wydźgowski
Prowadzący grup: Leszek Wydźgowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Wydźgowski
Prowadzący grup: Leszek Wydźgowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.