Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Doctoral Seminar (Erasmus students)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-DOCSEM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Doctoral Seminar (Erasmus students)
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://Brak
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

50h

Efekty uczenia się - wiedza:

Student posiada szeroką wiedzą z zakresu fizyki i inżynierii materiałowej.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student umie prezentować wyniki badań własnych w formie prezentacji ustnej.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student potrafi pracować w grupie oraz brać udział w dyskusji konstruktywnej.

Metody dydaktyczne:

Seminarium, prezentacja, dyskusja.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- panelowa
- projektu
- referatu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody integracyjne
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przygotowanie prezentacji specjalistycznej z realizowanego projektu.

Pełny opis:

1. Przygotowanie prezentacji specjalistycznej z realizowanego projektu.

2. Omówienie podstawowych zagadnień teoretycznych i doświadczalnych.

3. Dyskusja ogólna.

4. Praca w panelach zespołowych.

5. Metody opracowania danych eksperymentalnych.

6. Poszerzanie umiejętności wyciągania wniosków oraz planowania badań

Literatura:

Brak

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zawadzka
Prowadzący grup: Anna Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zawadzka
Prowadzący grup: Anna Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)