Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektrodynamika klasyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ELDKLAS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Elektrodynamika klasyczna
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Fizyka s2, przedmioty wszystkie
Przedmioty z fizyki do wyboru dla Astronomii s2
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umk.pl
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Studenci powinni posiadać podstawowe wiadomości z teorii elektryczności i magnetyzmu .

Konieczna jest podstawowa wiedza na temat równań różniczkowych cząstkowych, ich rozwiązywania oraz reprezentacji graficznej rozwiązań.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

-godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30 godz.wykład , 30

godz. ćwiczenia.

-czas potrzebny na pracę indywidualną niezbędny do zaliczenia

przedmiotu 60 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02- posiada pogłębioną wiedzę z zakresu teorii elektromagnetyzmu oraz wiedzę z teorii równań różniczkowych pozwalającą na rozwiązywanie problemów z dziedziny elektrostatyki, magnetostatyki i elektrodynamiki (X2A_W02).Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01- potrafi modelować zagadnienia z dziedziny elektromagnetyzmu (X2A-U02).K_U02- student umie samodzielnie postawić problemy z dziedziny elektryczności i magnetyzmu oraz zreferować wyniki ich analizy

( X2A_U02).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 - student zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę

dalszego kształcenia się (X2A_K05).Metody dydaktyczne:

Wykład konwencjonalny połączony z konwersatoryjnym.


Cwiczenia - klasyczna metoda problemowa.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów

Skrócony opis:

Definicje wielkości opisujących pole elektromagnetyczne oraz jego żródła. Równania Maxwella w postaci całkowej oraz różniczkowej. Nieciągłości pola. Metody rozwiązywania równań Maxwella. Relatywistyczne sformułowanie elektrodynamiki. Modele czasoprzestrzeni. Teoria potencjału. Teoria promieniowania.

Pełny opis:

1.Wielkości opisujące pole elektromagnetyczne i jego źródła.

1.1.Opis wektorowy.

1.2.Opis tensorowy.

1.3.Formy różniczkowe.

2.Równania Maxwella.

2.1.Całkowa postać równań.

2.2.Równania materiałowe.

2.3.Różniczkowa postać równań.

2.4.Nieciągłości pola.

3.Metody rozwiązywania równań Maxwella.

3.1.Prawa zachowania.

3.2.Zagadnienia jednoznaczności.

3.3.Teoria potencjałów.

4.Relatywistyczne sformułowanie elektrodynamiki.

4.1.Zasada względności Einsteina.

4.2.Czasoprzestrzeń Minkowskiego.

4.3.Równania Maxwella w postaci kowariantnej.

4.4.Transformacja Lorentza dla pola elektromagnetycznego.

4.5.Zasady wariacyjne.

5.Teoria promieniowania.

5.1.Pole elektromagnetyczne w ośrodkach.

5.2.Promieniowanie. Pole Lienarda-Wicherta.

5.3.Pola stacjonarne i statyczne.

5.4.Hamiltonowska postać równań Maxwella.

Literatura:

- M. Suffczyński, Elektrodynamika (PWN, 1985).

- D. J. Griffiths, Podstawy elektrodynamiki (PWN, 2005)

J.D. Jackson, Elektrodynamika klasyczna (PWN).

Metody i kryteria oceniania:

Analiza zagadnie związanych z aktualnymi problemami z wykładu.

Egzamin końcowy - ustny.

Praktyki zawodowe:

---------

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Chruściński
Prowadzący grup: Dariusz Chruściński, Katarzyna Siudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Chruściński
Prowadzący grup: Dariusz Chruściński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Chruściński
Prowadzący grup: Dariusz Chruściński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Chruściński
Prowadzący grup: Dariusz Chruściński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Chruściński
Prowadzący grup: Dariusz Chruściński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Chruściński
Prowadzący grup: Dariusz Chruściński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.