Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Introduction to open quantum systems

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-INQUAN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Introduction to open quantum systems
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Wykłady monograficzne do wyboru (oferowane w danym roku akademickim)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Podstawy analizy matematycznej, algebry liniowej, mechaniki kwantowej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

- wykład: 30 godz.


Godziny pracy własnej:

- przygotowanie do wykładów: 15 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 25 godz.


RAZEM: 70 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 posiada pogłębioną wiedzę w zakresie zaawansowanej matematyki i metod matematycznych konieczną do rozwiązywania problemów fizycznych w teorii otwartych układów kwantowych


K_W04 posiada pogłębioną wiedzę szczegółową z fizyki w zakresie teorii otwartych układów kwantowych

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji eksperymentów i wnioskowaniu


K_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy wyników obliczeń teoretycznych oraz stawiać i testować hipotezy co do zgodności modeli z doświadczeniem


K_U09 ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki właściwych dla fizyki, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego


K_U11 potrafi określić kierunki dalszego doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności (w tym samokształcenia) w zakresie wybranej specjalizacji oraz poza nią oraz ukierunkowywać kształcenie innych, potrafi precyzyjnie formułować pytania, rozumie potrzebę dalszego kształcenia się

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

1. Postulaty mechaniki kwantowej

2. Operatory gęstości

3. Układy złożone

4. Odwzorowania i kanały kwantowe

5. Ewolucja kubitu

6. Równanie master dla półgrupy

7. Rozwiązania analityczne

8. Równanie master z jądrem pamięci

9. Bezsplotowe równania master

Literatura:

M. A. Nielsen and I. L. Chuang, Quantum Computation and Quantum Information, Cambridge University Press, Cambridge 2010.

I. Bengtsson and K. Życzkowski, Geometry of Quantum States: An Introduction to Quantum Entanglement, Cambridge University Press, Cambridge 2017.

H.-P. Breuer and F. Petruccione, The Theory of Open Quantum Systems, Oxford University Press, Oxford 2007.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny lub praca zaliczeniowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Siudzińska
Prowadzący grup: Katarzyna Siudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Siudzińska
Prowadzący grup: Katarzyna Siudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.