Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium Instytutu Fizyki - Kolokwium czwartkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-KIF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium Instytutu Fizyki - Kolokwium czwartkowe
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umk.pl/wfaiis/?q=node/76
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza z fizyki na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30, w tym wysłuchanie wykładu 30 h,

- czas poświęcony na pracę indywidualną potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 15 h

- czasy wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania: 15 h

Efekty uczenia się - wiedza:

Znaczące poszerzenie i uzupełnienie wiedzy programowej oraz wiedzy zdobytej w czasie wykonywania pracy doktorskiej. Wiedza na

temat najbardziej aktualnych badań prowadzonych w innych ośrodkach naukowych. Poszerzenie horyzontów wiedzy o dyscypliny

pokrewne. Poszerzenie horyzontów myślowych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Umiejętność zbudowania prezentacji seminaryjne i przedstawienia jej słuchaczom. Umiejętność zadawania pytań i brania udziału w

dyskusji seminaryjnej. Umiejętności te nabyte zostają drogą obserwacji dobrego przykładu.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Świadomość ciągłego doskonalenia i poszerzania wiedzy zarówno specjalistycznej jak i pobocznej. Systematyczność i punktualność. Umiejętność wywołania i podjęcia dyskusji na określony temat.

Metody dydaktyczne:

Multimedialny wykład seminaryjny z dyskusją.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Seminaria naukowe i popularno-naukowe, w czasie których zaproszeni naukowcy z innych polskich i zagranicznych ośrodków naukowych

a także z UMK prezentują:

- najnowsze dokonania w danej dziedzinie i dyscyplinie,

- przeglądy stanu wiedzy w danej dziedzinie i dyscyplinie.

Omawiane zagadnienia dotyczą głównie fizyki, ale poszerzane są o takie obszary wiedzy jak chemia, biologia, medycyna, filozofia,

kosmologia, informatyka,matematyka a nawet genetyka i historia nauki.

Pełny opis:

Wkłady seminaryjne zaproszonych gości ze względu na specyfikę ulegają rokrocznie zmianie. Jako szczegółowy opis może służyć lista wykładów z ostatnich kilku lat (od 2006 roku) http://www.fizyka.umk.pl/wfaiis/?q=node/76

Literatura:

W zależności od prezentowanych treści - WWW lub/i konkretne prace naukowe związane z wygłaszanym wykładem.

Metody i kryteria oceniania:

Przyjmuje się różne formy zaliczania, np:

- krótkie 5-10 min. prezentacje z wybranego tematu, lub

- krótkie (2-5 stron) eseje z wybranego tematu.

W takich przypadkach oceniana jest jakość wystąpienia lub eseju i jego zgodność z oryginalną prezentacją.

Inna forma to odpowiedzi na pytania związane z wykładami prezentowanymi w danym semestrze. Pytania i odpowiedzi w języku angielskim.

Obecność na zajęciach max 50 punktów, egzamin max 50 punktów

Ocena końcowa:

50-60 dst

61-70 dst+

71-80 db

81-89 db+

90-100 bdb

Praktyki zawodowe:

brak praktyk zawodowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Grabowski
Prowadzący grup: Ireneusz Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Grabowski
Prowadzący grup: Ireneusz Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Grabowski
Prowadzący grup: Ireneusz Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Grabowski
Prowadzący grup: Ireneusz Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Grabowski
Prowadzący grup: Ireneusz Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Grabowski
Prowadzący grup: Ireneusz Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Grabowski
Prowadzący grup: Ireneusz Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Grabowski
Prowadzący grup: Ireneusz Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Grabowski
Prowadzący grup: Ireneusz Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Grabowski
Prowadzący grup: Ireneusz Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Grabowski
Prowadzący grup: Ireneusz Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)