Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium z biofizyki i fizyki medycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-KONBIOMED Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium z biofizyki i fizyki medycznej
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstoępnych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli): 15 godz.

- udział w zajęciach – 15 godzin


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta 10 godz.

- przygotowanie do zajęć – 10 godzin


Łącznie: 25 godz. (1. ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W01 - posiada uporządkowaną, rozszerzoną wiedzę dotyczącą badań naukowych z zakresu biofizyki, bioinżynierii, fizyki medycznej i nauk pokrewnych, w szczególności ma wiedzę o trendach rozwojowych, najistotniejszych osiągnięciach oraz komercjalizacji osiągnięć naukowych w tych obszarach badawczych.

Powyższe efekty przedmiotowe realizują następujące efekty kierunkowe: K_W01


Efekty uczenia się - umiejętności:

U01 - potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej dotyczące tematyki nowoczesnych badań w obszarze nauk fizycznych biofizycznych, biomedycznych, bioinżynieryjnych i pokrewnych (publikacje naukowe, bazy danych publikacji i projektów badawczych), potrafi znajdować informacje o aktualnie prowadzonych badaniach naukowych na terenie swojego uniwersytetu oraz w innych jednostkach naukowo-badawczych w kraju i za granicą (naukowe bazy danych i serwisy internetowe społeczności naukowych),

U02 - posiada umiejętność łączenia metod i typowych koncepcji w obszarze nauk fizycznych, biofizycznych, biomedycznych i pokrewnych,

U03 - potrafi określić kierunki dalszego uzupełniania wiedzy i umiejętności (w tym samokształcenia) w zakresie własnych zainteresowań zawodowych lub naukowych, w szczególności w zakresie nauk fizycznych, biofizycznych, biomedycznych i inżynierii biomedycznej oraz naukach pokrewnych,

Powyższe efekty przedmiotowe realizują następujące efekty kierunkowe: K_U03, K_U04, K_U09


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01 - zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności z zakresu nauk fizycznych, biofizycznych, biomedycznych oraz pokrewnych; potrafi precyzyjnie formułować i zadawać pytania w ramach dyskusji z ekspertami w wymienionych obszarach nauki; rozumie potrzebę dalszego kształcenia się, potrafi formułować wnioski i opinie dotyczące kwestii zawodowych, w szczególności potrafi podejmować świadome, poparte zdobytą wiedzą decyzje dotyczące rozwoju kariery zawodowej.

K03 - rozumie potrzebę popularyzacji wiedzy i także najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych z zakresu nauk fizycznych, biomedycznych, biofizycznych, bio-inżynieryjnych i pokrewnych.

Powyższe efekty przedmiotowe realizują następujące efekty kierunkowe: K_K01, K_K03


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- giełda pomysłów
- laboratoryjna
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zaprezentowanie studentom prac badawczych prowadzonych w laboratoriach biomedycznych oraz przedstawienie możliwej tematyki prac dyplomowych. Studenci będą mieli okazję uzyskać szczegółowe informacje dotyczące specyfiki i wymagań projektów dyplomowych oraz uzyskać informacje dotyczące możliwości dalszych studiów w zakresie tematyki badań naukowych prowadzonych w Katedrze Biofotoniki i Inżynierii Biomedycznej oraz w Katedrze Biofizyki.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest zaprezentowanie studentom prac badawczych prowadzonych w laboratoriach biomedycznych oraz przedstawienie możliwej tematyki prac dyplomowych. Studenci będą mieli okazję uzyskać szczegółowe informacje dotyczące specyfiki i wymagań projektów dyplomowych oraz uzyskać informacje dotyczące możliwości dalszych studiów w zakresie tematyki badań naukowych prowadzonych w Katedrze Biofotoniki i Inżynierii Biomedycznej oraz w Katedrze Biofizyki.

Literatura:

Publikacje naukowe zespołów badawczych Katedry Biofotoniki i Inżynierii Optycznej oraz Katedry Biofizyki.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach.

Wymagane jest zapoznanie się z badaniami naukowymi i ofertą tematyki prac dyplomowych z zakresu biofizyki, inżynierii biomedycznej, fizyki medycznej i pokrewnych obszarów nauki.

Praktyki zawodowe:

Nie wymagane

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Gorczyńska
Prowadzący grup: Iwona Gorczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Gorczyńska
Prowadzący grup: Iwona Gorczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Ze względu na ograniczenia dostępu do laboratoriów w Instytucie Fizyki UMK spowodowane epidemią wirusa SARS-CoV-2, odbędą się dwie (z czterech) wizyt w laboratoriach katedr prowadzących badania z zakresu biofizyki i biofotoniki. Pozostałe spotkania będą miały charakter seminaryjno-wykładowy, w formie zdalnej (platforma Webex).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Gorczyńska
Prowadzący grup: Iwona Gorczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W semestrze letnim 2020/2021 zajęcia odbywają się zdalnie za pośrednictwem platform MS Teams i Webex.

Studenci zobowiązani są do aktywnego udziału we wszystkich spotkaniach. Ocena na podstawie przygotowania do spotkań i aktywności na zajęciach, w standardowej skali: 2 (niedostateczny) - 5 (bardzo dobry).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Gorczyńska
Prowadzący grup: Iwona Gorczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.