Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Shape of Universe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-M-SHAUNI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Shape of Universe
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Strona przedmiotu: https://cosmo.astro.uni.torun.pl/Cosmo/MonographCosmoOpisSizeUniverse
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) general knowledge of mathematics, physics and galactic astronomy

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) - time with lecturer: 30 h


- time on individual work required for effective evaluation of the course: 30 h


- time for preparation and participation in course assessment: 30 h


- time for obligatory laboratory work: 0h


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) K_W01 - has deeper knowledge in areas of physics closely related to astronomy; K_W03 - knows physical processes of stars, galaxies, the interstellar medium and the intergalactic medium, has deeper knowledge of the formation and evolution of planetary systems, stars, galaxies and the Universe; K_W06 - familiarised him/herself with state-of-the-art research in astrophysics, and in particular in the chosen field

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) K_U04 - is aware of the links between modern research about the Universe with the development of fundamental physics; K_U08 - is competent in English at the level needed for reading and understanding scientific and technical documents, instructions, desecriptions of equipment and software, and consistently with the requirements defined at level B2+ in the European System Describing Language Education

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K_K01 - knows the limits of own knowledge and understands the need for further education

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) lectures, exercises, calculations, analogies

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Formal and intuitive introduction to the comoving spatial section of the Universe according to the Friedmann-Lemaitre-Robertson-Walker model, i.e. as a constant curvature 3-manifold, "shape" in terms of curvature and topology of a constant curvature 3-manifold, particularly focussing on cosmic topology and present observational estimates of these. Erasmus Code 13.7

Literatura: (tylko po angielsku)

basic:

  • Liddle, A.R., 2000, Wprowadzenie do kosmologii współczesnej (Tyt. oryg.: Introduction to modern cosmology), Warszawa: Prószyński i S-ka
  • Roukema, B.F., 2000, The Topology of the Universe, Bull.Astron.Soc.India 28 (2000) 483, astro-ph/0010185
  • Peebles, P.J.E., 1993, Principles of physical cosmology, Princeton: Princeton University Press

advanced

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The exam consists of questions randomly chosen from an N-dimensional parameter space of questions where N is much greater than 10. Each student is given rapid feedback and may ask for new questions in order to improve his/her score without limit, apart from the total time available. The expected examination time is about 2-3 hours, but students may continue to a maximum of 6.5 hours. K_W01, K_W03, K_W06, K_U04, K_U08, K_K01

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

Without making his/her own diagrams, calculations and plots, the student will not understand the material.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)