Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratorium multimedialne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-MULTILAB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0539) Fizyka (inne)
Nazwa przedmiotu: Laboratorium multimedialne
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

1. Wstępne wiadomości z fizyki ogólnej.

2. Wskazane wstępne wiadomości z dydaktyki ogólnej i pedagogiki.

Całkowity nakład pracy studenta:

80 godzin (24 laboratorium, 26 lektura własna, 30 opracowanie pomiarów i przygotowanie sprawozdania)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - posiada wiedzę o podstawowych koncepcjach, zasadach i teoriach dydaktyki (fizyka K_W01)


W2 - posiada wiedzę o historycznym rozwoju teorii edukacji i ich implementacji (fizyka K_W01)


W3 – zna podstawowe metody, formy i środki dydaktyczne


W4 – rozumie znaczenie nauki i edukacji dla rozwoju społeczeństwa (fizyka K_W01)


W5 - ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych systemu edukacji (fizyka K_W07)


W6 - ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań etycznych związanych z działalnością dydaktyczną (fizyka K_W07)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - potrafi w sposób zrozumiały, używając właściwej metodologii wyjaśnić proste zagadnienia interdyscyplinarne na poziomie szkoły podstawowej (fizyka K_U01)


U2 - potrafi posługiwać się terminologią naukową i stosowaniem niezbędnej metodologii opisu zjawisk fizycznych i przyrodniczych (fizyka K_U03),


U3 - potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w polskiej i obcej literaturze fachowej i popularno-naukowej, a także w Internecie (fizyka K_U04)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - zna ograniczenia własnej wiedzy, rozumie złożoność problematyk edukacyjnych i pedagogicznych (fizyka K_K01)


K2 - ma świadomość odpowiedzialności społecznej zawodu nauczyciela (fizyka K_K02)


K3 - rozumie znaczenie prawnych aspektów zawodu nauczyciela oraz uwarunkowań etycznych roli wychowawcy młodzieży (fizyka K_K03)

Metody dydaktyczne:

Laboratorium, doświadczenie. symulacja

Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- tekst programowany
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- obserwacji
- okrągłego stołu
- panelowa
- projektu
- seminaryjna
- WebQuest

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody integracyjne
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem laboratorium jest przeprowadzenie cyklu komputerowych doświadczeń i symulacji, zgodnych z podstawą programową fizyki na poziomie szkoły podstawowej. Student nabiera praktycznych umiejętności przydatnych w wykonywaniu zawodu nauczyciela.

Pełny opis:

1. Ruch

2. Siły

3. Energia

4. Zjawiska cieplne

5. Właściwości materii

6. Elektryczność

7. Magnetyzm, ruch drgający i fale

8. Optyka

Literatura:

Karwasz G., Kruk J. „Idee i realizacje dydaktyki interaktywnej” Wydawnictwo Naukowe UMK Toruń 2012.

Karwasz, G.: „W kierunku powszechności dydaktycznej multimediów”, dostęp online: http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/Pliki/W_kierunku_powszechnosci.pdf

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach.

Opracowania z przeprowadzonych doświadczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rochowicz
Prowadzący grup: Krzysztof Rochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rochowicz
Prowadzący grup: Krzysztof Rochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rochowicz
Prowadzący grup: Krzysztof Rochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.