Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Nowoczesne techniki eksperymentalne 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-NOTEKS1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne techniki eksperymentalne 1
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Seria wykładów prezentujących nowoczesne techniki eksperymentalne oraz niezbędne elementy teorii zjawisk fizycznych w nich wykorzystywanych.

Pełny opis:

W ramach wykładu omówione zostaną następujące zagadnienia:

Wybrane fizykochemiczne metody badania obiektów zabytkowych.

Aktualne tendencje w poszukiwaniach i badaniach materiałów scyntylacyjnych.

Współczesne metody kontroli parametrów propagacji światła oraz ich zastosowanie w technikach obrazowania.

Metody wytwarzania i detekcji pojedynczych fotonów.

Spektroskopia kształtów linii widmowych XXI wieku.

Optyczna nieliniowa mikroskopia.

Mikroskopia fluorescencyjna jonów ziem rzadkich w nanostrukturach hybrydowych.

Fluorescencja nanostruktur: od podstawowych procesów w nanoświecie do badań pojedynczych emiterów. cz. 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Ciuryło
Prowadzący grup: Roman Ciuryło, Winicjusz Drozdowski, Ireneusz Grulkowski, Piotr Kolenderski, Katarzyna Komar, Sebastian Maćkowski, Dawid Piątkowski, Piotr Targowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)