Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Astrochemistry and astrobiology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PA-ASCHEMA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Astrochemistry and astrobiology
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Modul 2
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Stellar physics

Atomic and molecular physics

Quantum Physics

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in lectures - 30 hrs


Self-study hours:

- preparation for lectures - 10 hrs

- reading literature - 15 hrs

- preparation for examination- 20 hrs


Altogether: 75 hrs (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Student

W1: has in-depth knowledge of physical processes essential to astrochemistry and astrobiology (K_W04)

W2: is familiar with the latest results of scientific investigations of interstellar matter, stars in young and advanced stages of stellar evolution, Solar System bodies, and exoplanets (K_W06)

W3: knows principles of the formation of the Solar System and extrasolar planetary systems, as well as the emergence of life on Earth (K_W04)

W4: is familiar with methods of detection of rocky exoplanets and studies of planetary atmospheres (K_W02)

W5: knows the methods used for astrochemical and astrobiological researches (K_W02)

W6: is acquainted with astronomical terminology in the field of astrochemistry and astrobiology (K_W04)

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student

U1: is able to describe to specialists and non-specialists the achievements of astrochemistry and astrobiology (K_U05, K_U10)

U2: can explain to specialists and non-specialists astronomical phenomena related to astrochemistry and astrobiology (K_U05, K_U10)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Student

K1: understands the relations of astronomy with physics, chemistry and biology (K_K01, K_K02)

K2: can form opinions on contemporary physical and astronomical issues (K_K05)

K3: understands the need to present astronomical achievements to non-specialists (K_K04)

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

- informative (conventional) lecture

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Astrochemistry: The lectures are dedicated to the resarches of chemical processes in interstellar medium and physical and chemical evolution from single atoms to complex molecules. The newest discoveries in astrochemistry are summarized and discussed.

Astrobiology: The course covers the basics of astrobiology from the formation of planetary systems to methods of signal detection from extraterrestrial civilisations. The series of lectures is based on the Drake's equation and discussion of its individual factors.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The topics covered by the course:

Astrochemistry:

definition and historical roots of astrochemistry,

atomic processes,

production of chemical elements in stars,

gaseous nebulae and HII regions,

primordial chemistry,

complex organic molecules,

processes on dust grains,

newest achievements in astrochemistry.

Astrobiology:

formation and evolution of planetary systems,

emergence of life on Earth and astronomical factors influencing the process of biological evolution,

physicochemical conditions on the planets and moons of the Solar System that can promote the emergence and development of life

abundance of elements essential for life

rocky exoplanets and exomoons in circumstellar habitable zones

the Drake’s equation, methods of signal detection from extraterrestrial civilisations

Literatura: (tylko po angielsku)

Atomic Astrophysics and Spectroscopy by A.K. Pradhan, S.N. Nahar, Cambridge University Press 2011

Astrochemistry: the issue of molecular complexity in astrophysical environments, M. De Becker, arXiv:1305.6243v1 2013

Interstellar water chemistry: from laboratory to observations, E.F. van Dishoeck, E. Herbst, D. A. Neufeld, Chemical Review 2013, 113, 9043-9085

Astrochemistry of dust, ice and gas: introduction and overview, E.F. van Dishoeck, Faraday Discussions, arXiv:1411.5280v1 2014

Complex organic interstellar molecules, E. Herbst, E.F. van Dishoeck, Annual Review of Astronomy and Astrophysics, 2009, 47, 427-80

The chemistry of the universe: Historical roots of modern cosmochemistry, Helge Kragh, Annals of Science, 2000, 57:4, 353-368

The molecular universe, A. G. G. M. Tielens, 2013, Reviews of Modern Physics, 85, 1021

An Introduction to Astrobiology by David A. Rothery, Iain Gilmour, and Mark A. Sephton, Cambridge University Pres 2010

Exploring the Solar System, P.Bond, Wiley-BlackWell, 2012

Planetary Sciences, I.Pater, J.Lissauer, Cambrigde University Press, 2010

Exoplanets, S.Seager, Univ. of Arizona Press, 2010

Transiting exoplanets, C.A.Haswell, Cambridge Univ. Press, 2010

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

- written or oral examination - W1, W2, W3, W4, W5, W6, U1, U2, K1, K2, K3

Assessment criteria:

fail- below 60 pts (below 60%)

satisfactory- 60 pts (60%)

satisfactory plus- 65 pts (65%)

good - 70 pts (70%)

good plus- 75 pts (75%)

very good- 80 pts (80%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartkiewicz
Prowadzący grup: Anna Bartkiewicz, Gracjan Maciejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartkiewicz
Prowadzący grup: Anna Bartkiewicz, Gracjan Maciejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartkiewicz
Prowadzący grup: Anna Bartkiewicz, Gracjan Maciejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)