Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

General relativity

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PA-GENREL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: General relativity
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Knowledge of mathematical analysis, algebra and mechanics on the first level studies in physics or astronomy

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in lectures – 45 hrs

- participation in exercises/tutorials – 30 hrs

- consultations – 5 hrs


Self-study hours:

- preparation for lectures – 45 hrs

- preparation for examination – 35 hrs


Altogether: 160 hrs (6 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Student

W1: has basic knowledge of general theory of relativity (GTR)

W2: knows fundamental effects of GTR and basic cosmological models

W3: is familiar with gravitational waves, their characteristics and sourcesEfekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student

U1: is skilled in tensor calculations

U2: is capable of solving Einstein equations for the simplest highly symmetric cases

U3: can explain the concept of black hole and the simplest cosmological models


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Student

K1: understands the importance of relativistic effects on the communication problems

K2: understands the need for proper popularization of relativity concepts

K3: is well prepared to present the real meaning of physical relativity to a person having humanistic background


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) - informative lecture

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the lectures is an introduction into general theory of relativity of Albert Einstein. The Einstein’s equations are introduced and solved for the most interesting (although simplest) cases. These are a spherical symmetric field in vacuum, a homogeneous and isotropic universe and and some aspects of gravitational waves.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

List of topics:

1. Recollection of tensor analysis

2. Symmetric spaces

3. Conservation principles

4. Relativity principles

5. Einstein’s general relativity equations

6. Schwarzschild’s solution of Einstein’s equations for spherically symmetric case in vacuum

7. Observable effects of general relativity theory

8. Friedmann’s solutions – cosmological models

9. Gravitational waves

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Bylicki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Bylicki
Prowadzący grup: Mirosław Bylicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)