Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

High Energy Astrophysics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PA-HENERGY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: High Energy Astrophysics
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Knowledge required to follow this lecture: basic physical laws of electrodynamics, special relativity and basic knowledge about elementary particles.

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) 1. 30h to participate in the lecture,


2. 30h for an individual studies,


3. 30h to prepare for the final examination.

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Learning outcomes:


- the graduate knows about the most important discoveries that led to the beginning of the astronomical observations in the high energy domain (K_W01),


- the graduate is able to describe astronomical instruments used in the past and currently for the astronomical research in the X-ray range and is able to characterize the most important astronomical discoveries made in this domain (K_W01, K_W06),


- the graduate has knowledge about orbital and ground based instruments used for the observations in the gamma-ray range, is also able to describe discoveries made by these experiments (K_W01, K_W06),


- the graduate is able to describe observational techniques used in the high energy astrophysics (K_W03),


- the graduate has knowledge about the physical process that are responsible for the emission in the high energy domain (K_W02, K_W05),


- the graduate is able to describe the most important acceleration process observed in astrophysical sources (K_W02, K_W05).

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) After the end of this course the graduate:


- is able to describe the most important physical processes observed in the astronomical sources of the high energy emission (K_U01, K_U02),


- has skills to prepare an oral presentation about a problem selected from the high energy astrophysics domain (K_U08),


- is able to investigate on his own selected problems using professional scientific publications (K_U09).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) At the end:


- the graduate knows the level of his or her knowledge and skills and is able to formulate questions adequately (K_K01),


- the graduate is able to formulate opinions concerning professional issues as well as opinions on certain present in the public discourse (K_K05),


- the graduate understands the need for promoting knowledge of Physics, including the latest scientific and technological developments (K_K04),

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) informative (conventional) lecture

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This is a lecture about high energy astrophysics. During the lecture we describe astronomical instruments and measure techniques used in the high energy astrophysics and also sources and physical processes of the high energy emission.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Problems discussed during the lecture:

historical introduction - description of the most important discoveries related with the high energy astrophysics,

research in the X-ray range - orbital instruments and their discoveries,

gamma-ray observations - instruments and their discoveries including ground based Cherenkov telescopes,

an introduction to radiation processes - radiation transfer,

emission processes - physical processes responsible for the high energy emission of astronomical objects,

evolution of particle energy distribution - the kinetic equation,

particle acceleration - first and second order Fermi processes, cyclotron acceleration and magnetic reconnection.

Literatura: (tylko po angielsku)

High energy astrophysics – Malcolm S. Longair

Volume 1 – Particles, photons and their detection

Volume 2 – Stars, the Galaxy and the interstellar medium

Cambridge University Press, 1997, second edition and

also newest editions.

Radiative processes in astrophysic – George B. Rybicki & Alan P. Lightman, Harvard–Smithsonian Center for Astrophysics,

WILEY-VCH Verlag GmbH & Co KGaH, 1979, and also newest editions.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The result of the learning are evaluated by the written exam. During the exam it is necessary do describe three specific problems presented in the lecture. The description can have a general form or be very specific, for example this can be an evaluation to get mathematical formula for a given physical law.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Katarzyński
Prowadzący grup: Krzysztof Katarzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Katarzyński
Prowadzący grup: Krzysztof Katarzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Katarzyński
Prowadzący grup: Krzysztof Katarzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)