Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Optoelectronics laboratory

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PA-OPTELA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Optoelectronics laboratory
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Modul 1
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) - Fundamentals of optics and electronics

- Principles of experimental data analysis

- Fundamentals of measurement uncertainty

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) - Total laboratory workload: 60 h

- Individual work: theoretical background 20h, data analysis and reporting 20h

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) K_W02 - Knows advanced experimental, observational and numerical techniques, which allow to plan a complex physical or astronomical experiment


K_W03 - Knows the rules of functioning of measuring systems and research equipment specific for the area of Physics or Astronomy, or knows advanced methods of theoretical, computational and mathematical Physics or Astronomy


K_W07 - Has basic knowledge of economical, legal, ethical and other conditions related to scientific and didactic activity, knows the basic rules of copyrights

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) K_U01 - Can apply the scientific method to problem-solving, conducting experiments, drawing conclusions and testing hypothesis


K_U02 - Has the skill of planning and conducting advanced experiments or observations as well as theoretical considerations in particular fields of Physics or Astronomy and their applications


K_U03 - Can conduct a critical analysis of measurements, observations or theoretical computations, along with evaluation of the results’ accuracy


K_U05 - Can find relevant information in specialist literature, both from databases and other sources; can recreate the reasoning or the course of an experiment described in literature, taking into account the assumptions made and approximations


K_U06 - Has the skill of critical comparison of model data with experimental or observational data


K_U09 - Can present research findings (experimental, theoretical or numerical) in the written or oral form

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K_K01 - Knows the limitations of own knowledge and skills


K_K02 - Appreciates the meaning of knowledge in solving practical and cognitive problems, understands the need to question experts and authorities


K_K03 - Knows and appreciates the importance of intellectual honesty in own and others’ actions, is aware of ethical problems in the context of research reliability (plagiarism or duplicate publication, data falsification)


K_K04 - Understands the need to popularize the knowledge of Physics and Astronomy, including the latest scientific and technological advances

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) experiment / observation / analysis / interpretation

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- laboratoryjna
- obserwacji
- projektu

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This lab course concernes principles and applications of optoelectronic devices, focussing on fundamental issus like generation, transmittion and detection of light.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Optoelectronics laboratory is focused on the properties, applications, and characterization of various optical instruments. The course participants learn physical processes responsible for the generation and detection of light by semiconducting devices, especially modern light sources (LEDs, lasers) and photon detectors. Their properties are characterized experimentally by spectrally - and time-resolved techniques. A lot of emphases is put on techniques of modulation and transmission of light by nonlinear crystals and glass fibers. Each topic is widely discussed and experimentally illustrated by a personally arranged setup.

The list of tasks:

1. Photometry – spectroscopic measurements

2. Photometry – colorimetry

3. Optoelectronic detectors

4. Modulation of light

5. Semiconductor laser

6. Second-harmonic generation

7. Matrix methods in optics. Gaussian beams.

8. Optical fibers

Literatura: (tylko po angielsku)

1. R.S. Quimby, Photonics and Lasers: An Introduction; John Wiley & Sons, 2006

2. B.E.A. Saleh, Malvin Carl Teich, Fundamentals of Photonics, John Wiley & Sons, 1991

3. A. Gerrard, J.M. Burch, Introduction to Matrix Methods in Optics, Dover Publications: New York, 2012

4. B. Ziętek, Optoelektronika, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2011

5. A. Ghatak, An Introduction to Fiber Optics, Cambridge University Press, 1998

6. W.R. McCluney, Introduction to Radiometry and Photometry, Artech House, 1994

7. A. Gilchrist, J. Nobb, Colorimetry, Theory, Encyclopedia of Spectroscopy and Spectrometry, Academic Press, 2000

8. M. Bukshtab, Photometry, Radiometry, and Measurements of Optical Losses, Springer, 2019

9. W. Demtroder, Laser Spectroscopy, Springer, 1996

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The student is obligated to perform six experimental projects. Each project will be evaluated separately, taking into account: knowledge of the theoretical background – individual talk (40%), performance of the experiment, work diligence, engagement (30%), reporting – data analysis, and interpretations (30%). Total grade is an average of all six projects.

Grading scale:

< 50 % - 2 (ndst)

50-59 % - 3 (dst)

60-69 % - 3.5 (dst plus)

70-79 % - 4 (db)

80-89 % - 4.5 (db plus)

90-100 % - 5 (bdb)

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

Not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Piątkowski
Prowadzący grup: Dawid Piątkowski, Krzysztof Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Piątkowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)