Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Physics Laboratory

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PA-PHYSLAB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Physics Laboratory
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- performing experiments in the laboratory - 60 hrs

- consultations with teacher – 10 hrs


Self-study hours:

- theoretical preparation to experiments - 30 hrs

- preparation of reports - 30 hrs


Altogether: 130 hrs (5 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1 (K_W02): knows experimental techniques which allows to plan physical experiments

W2 (K_W03): is familiar with functioning of measuring systems and research equipment specific for particular fields of Physics


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1 (K_U01): Can apply the scientific method to conducting experiments, drawing conclusions and testing hypothesis

U2 (K_U02): is capable of planning and conducting advanced experiments in particular fields of Physics

U3 (K_U03): Can conduct a critical analysis of measurements, along with evaluation of the results’ accuracy

U4 (K_U06): Has the skill of critical comparison of model data with experimental data


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1 (K_K01): Knows the limitations of own experimental skills

K2 (K_K02): Appreciates the meaning of knowledge in solving practical problems, understands the need to question experts


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) - experimental

- classic problem-solving

- laboratory

- observation


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Physics Laboratory is a laboratory where students make advanced experiments in Physics. Each experiment requires from student to: prepare theoretical background description, prepare experimental setup and make an experiment, analyze results and prepare a report in a form similar to scientific publication.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Physics Laboratory is a laboratory where students make 3 advanced experiments selected from various fields of Physics. Experiments are selected from the following list:

- Laser anemometry (Doppler effect),

- Zeeman effect in atoms,

- Determination of the ratio e/kB and the energy gap in semiconductors,

- Electron paramagnetic resonance (EPR),

- Compton effect,

- Franck-Hertz experiment

- Optical Tweezers / Atomic Force Microscope.

Each experiment has a separate list of literature references, provided by a supervisor. Each experiment requires from student to: prepare theoretical background description, prepare experimental setup and make an experiment, analyze results and prepare a report in a form similar to scientific publication.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Fundamentals of Physics, Wiley 2018.

2. R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands. The Feynman Lectures on Physics, Addison Wesley 2005.

3. H. Haken, H. C. Wolf. The Physics of atoms and quanta. Introduction to experiments and theory, Springer 2000.

4. Wolfgang Demtröder. Laser spectroscopy. Springer 2008.

5. C. Kittel. Introduction to Solid State Physics. Wiley 2004.

Additional literature:

Each experiment has a separate literature list. The tutor assists the student in choosing the most appropriate positions. The laboratory has its own library. Books can be used on site or borrowed briefly.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

- colloquium - W1, W2, U1, U2, K1

- written report - U3, U4, K2

Assessment criteria:

The student is required to complete 3 experimental tasks. The task consists of: passing a colloquium on theoretical knowledge of the task, and presenting a written report of completed experiment. The report should contain the description of the experiment and its results. Each task is assessed taking into account the above-mentioned 2 elements (colloquium and report) with equal weights.

fail- < 50 %

satisfactory- 50-59 %

satisfactory plus- 60-69 %

good- 70-79 %

good plus- 80-89 %

very good- 90-100 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Piątkowski
Prowadzący grup: Daniel Lisak, Dawid Piątkowski, Piotr Targowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Piątkowski
Prowadzący grup: Daniel Lisak, Dawid Piątkowski, Piotr Targowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)