Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Theoretical astrophysics laboratory 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PA-THEOASTLA1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej
Nazwa przedmiotu: Theoretical astrophysics laboratory 1
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) none

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in laboratory - 45 hrs

- consultations - 5 hrs


Self-study hours:

- writing projects reports - 35 hrs

- reading literature - 5 hrs


Altogether: 90 hrs (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Student

W1: knows selected numerical methods of solving systems of ordinary differential equations in the problems of celestial mechanics (K_W01)

W2: has basic knowledge of selected numerical methods of solving systems of partial differential equations in the problems of protoplanetary disc evolution (K_W01)

W3: is acquainted with the dynamic processes occurring in planetary systems (K_W04)

W4: is familiar with the physical processes taking place in protoplanetary disks (K_W04)

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student

U1: is capable of using the software to analyze the planetary N-body problem and the evolution of the protoplanetary disc (K_U04, K_U03)

U2: is able to independently develop simple computational programs in the selected programming language (K_U07)

U3: has the basic skills to develop and interpret the results of numerical simulations (K_U03)

U4: can analyse the results of numerical computations and describe the conclusions in the form of a scientific report (K_U09)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Student

K1: understands the need for systematic work (K_K01)

K2: is aware of the importance of scientific honesty and reliability in presenting results (K_K03)

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Exploratory teaching methods:

- project work

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Classes take the form of a computer lab and are devoted to numerical methods and specialized software that is applicable in modern theoretical astrophysics. The detailed scope of topics depends on the person conducting the classes and their research topics, which guarantees familiarizing the student with the current state of this field.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The student carries out the following topics in the form of tasks consisting of numerical calculations and report development. The following general topics are:

- Solving ordinary differential equation systems using self-developed programs and software available in the public domain.

- Solving partial differential equation systems using self-developed programs and software available in the public domain.

Literatura: (tylko po angielsku)

W. H. Press i in., "Numerical recipes", Cambridge University Press, 2007

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

- controlling reports on completed tasks W1-W4, U1-U4, K1, K2

Assessment criteria:

- average of the grades for performing individual tasks

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Migaszewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Migaszewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.