Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia magisterska cz.2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PRACMGR-2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia magisterska cz.2
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Fizyka s2, przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- wiedza zdobyta w trakcie nauki na kierunku

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30 h


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - posiada szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną w tematyce pracy magisterskiej (fizyka: K_W04, K_W05; fizyka techniczna: K_W01, K_W02, K_W03)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji eksperymentów i wnioskowaniu, posiada umiejętności planowania i przeprowadzenia zaawansowanych eksperymentów lub obserwacji w określonych obszarach fizyki lub jej zastosowań, potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, zarówno z baz danych jak i innych źródeł (fizyka: K_U01, K_U02, K_U04; fizyka techniczna: K_U01, K_U02, K_U04)

U2 - potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń teoretycznych wraz z oceną dokładności wyników (fizyka: K_U03; fizyka techniczna: K_U03)

U3 - potrafi przedstawić wyniki badań (eksperymentalnych, teoretycznych lub numerycznych) w formie pracy magisterskiej (fizyka: K_U06; fizyka techniczna: K_U07)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności; potrafi precyzyjnie formułować pytania; rozumie potrzebę dalszego kształcenia się (fizyka: K_K01; fizyka techniczna: K_K01)

K2 - potrafi pracować indywidualnie i w zespole; ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania (fizyka: K_K02; fizyka techniczna: K_K02)

K3 - rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób, ma świadomość problemów etycznych w kontekście rzetelności badawczej: plagiat czy autoplagiat, fałszowanie danych (fizyka: K_K03; fizyka techniczna: K_K03)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- projektu

Skrócony opis:

Studenci pracują nad tematem pracy magisterskiej pod opieką swoich promotorów.

Pełny opis:

Studenci pracują nad tematem pracy magisterskiej pod opieką swoich promotorów, a następnie przygotowują opis uzyskanych wyników jako pracę magisterską. Wymagane jest osiągnięcie zarówno celu naukowego, jak i dydaktycznego. Praca magisterska musi spełniać warunki podane na stronie:

http://www.fizyka.umk.pl/wfaiis/?q=node/51

Literatura:

- literatura związana z tematyka pracy

Metody i kryteria oceniania:

Student zostaje oceniony z zastosowaniem standardowej skali ocen.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Winicjusz Drozdowski
Prowadzący grup: Hannah Calcutt, Agata Karska, Katarzyna Komar, Gracjan Maciejewski, Jacek Matulewski, Dawid Piątkowski, Jakub Rydzewski, Oleksandr Sokolov, Maciej Szkulmowski, Piotr Wcisło, Michał Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Winicjusz Drozdowski
Prowadzący grup: Rafał Adamczak, Kamil Fedus, Marcin Gawroński, Krzysztof Goździewski, Krzysztof Grąbczewski, Łukasz Kłosowski, Gracjan Maciejewski, Jacek Matulewski, Sebastian Meszyński, Miłosz Michalski, Karolina Mikulska-Rumińska, Andrzej Niedzielski, Łukasz Pepłowski, Dawid Piątkowski, Karolina Słowik, Marcin Sylwestrzak, Marcin Szalkowski, Maciej Szkulmowski, Mariusz Tarnopolski, Marcin Witkowski, Piotr Żuchowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Winicjusz Drozdowski
Prowadzący grup: Rafał Adamczak, Karolina Bąkowska, Katharina Boguslawski, Marcin Gawroński, Krzysztof Gęsicki, Katarzyna Komar, Gracjan Maciejewski, Jacek Matulewski, Sebastian Meszyński, Miłosz Michalski, Karolina Mikulska-Rumińska, Przemysław Płóciennik, Jakub Rydzewski, Gniewomir Sarbicki, Marcin Sylwestrzak, Maciej Szkulmowski, Anna Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Winicjusz Drozdowski
Prowadzący grup: Rafał Adamczak, Karolina Bąkowska, Katharina Boguslawski, Marcin Gawroński, Krzysztof Gęsicki, Katarzyna Komar, Gracjan Maciejewski, Jacek Matulewski, Sebastian Meszyński, Miłosz Michalski, Karolina Mikulska-Rumińska, Przemysław Płóciennik, Jakub Rydzewski, Gniewomir Sarbicki, Marcin Sylwestrzak, Maciej Szkulmowski, Anna Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)