Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie gier mobilnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PROGIER Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Programowanie gier mobilnych
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Informatyka Stosowana s2. Przedmioty do wyboru specjalistyczne (wszystkie)
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Umiejętność programowania podstawowych aplikacji na urządzenia mobilne i świadomość modelu działania takich urządzeń.

Całkowity nakład pracy studenta:

45h.- laboratorium

75h - praca własna

Razem: 120 h (4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W03 posiada rozbudowaną wiedzę w zakresie zaawansowanych języków programowania i zaawansowanych konstrukcji w językach programowania, posiada wiedzę o przydatnych narzędziach czy bibliotekach narzędzi/funkcji


K_W04 posiada wiedzę pozwalającą w ponadpodstawowy sposób pracować samodzielnie, jak i w grupie, pełniąc różnego typu role zawodowe

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U10 potrafi wykorzystywać właściwe narzędzia programistyczne pozwalające na realizację projektów w zakresie studiowanej specjalności

K_U09 posiada umiejętność wykorzystywania zasobów programistycznych i baz danych związanych ze studiowaną specjalnością

K_U11 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować proces uczenia się innych osób

K_U06 potrafi ocenić nowe technologie, nowe narzędzia programistyczne, diagnostyczne, potrafi dokonać ich wyboru do realizacji zadanych problemów

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 student działa i myśli w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, rozwiązując problemy zastosowań informatyki

K_K04 potrafi pracować indywidualnie i w zespole informatyków, w tym także potrafi zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów

Metody dydaktyczne:

W trakcie warsztatów, student będzie obserwował tworzenie fragmentów kodu oraz będzie samodzielnie wykonywał zadania zlecone.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- projektu

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadzi narzędzia programowania gier 2D i 3D w systemach iOS i Android, zarówno w modelu natywnym jak i wieloplatformowym.

Pełny opis:

Programowanie gier natywnych na iOS

1. Podstawy SpriteKit i SceneKit

2. Atlasy tekstur i modeli

3. Animacje i akcje

4. Fizyka w SpriteKit i SceneKit

5. Efekty w SpriteKit i SceneKit

Programowanie gier na system Android

Przegląd narzędzi programowania gier dla systemu Android

Programowanie gier wieloplatformowych

1. Wprowadzenie do tworzenia wieloplatformowych gier w frameworku CocosSharp (środowisko, pierwszy projekt, metoda LoadGame).

2. Budowa gry w oparciu o podstawowe elementy (CCNode, CCScene, CCLayer, CCSprite, CCLabel).

3. Rysowanie obiektów geometrycznych CCDrawNode.

4. Fizyka gry oraz animacje CCAction.

5. Wzorzec entity, zasoby gry oraz obsługa różnych rozdzielczości.

Literatura:

1) Dokumentacja API iOS

2) Dokumentacja API Android

3) Dokumentacja CocosSharp

Metody i kryteria oceniania:

Student zostanie oceniony na podstawie pracy na zajęciach oraz przygotowanego projektu programistycznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwester Wieczorkowski
Prowadzący grup: Sylwester Wieczorkowski, Błażej Zyglarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwester Wieczorkowski
Prowadzący grup: Rafał Linowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.