Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia projektowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PRPROJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0710) Inżynieria i technika
Nazwa przedmiotu: Pracownia projektowa
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie wszystkich przedmiotów technicznych z poprzednich semestrów

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 20 godz.)

- udział w laboratorium – 20 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 40 godz.):

- przygotowanie projektu – 40 godz.


Łącznie: 60 godz. ( 2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - ma wiedzę obejmującą zagadnienia powiązane z tematyką projektu, K_W04, K_W05

W2 - zna metody i techniki wykorzystywane przy projektowaniu i symulacji układów automatyki K_W07

W3 - ma podstawową wiedzę na temat prawnych i etycznych aspektów pracy inżyniera K_W13.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - potrafi przy realizacji projektu pozyskiwać informacje z literatury, dokumentacji technicznej i specyfikacji sprzętu;

U2 - ma umiejętność interpretacji uzyskanych informacji i wykorzystania ich przy projektowaniu układów i systemów automatyki, K_U01, K_U12

U3 - potrafi stosować podstawowe pakiety oprogramowania użytkowego do przygotowania dokumentacji projektu, jego prezentacji i omówienia, K_U02, K_U05, K_U06

U4 - ma umiejętności językowe umożliwiające korzystanie przy realizacji projektu z literatury obcojęzycznej, K_U04

U5 - student ma umiejętność pracy indywidualnej lub w grupie w zależności od realizowanego projektu, K_U16Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - ma świadomość odpowiedzialności za skutki działalności inżyniera, K_K06,

Metody dydaktyczne:

Konsultacje związane z projektem. Prezentacja projektu. Dyskusja nad projektem

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu

Skrócony opis:

W ramach Pracowni projektowej student pogłębia wiedzę z obszaru, w którym wykonuje pracę projektową.

Pełny opis:

Projekty dotyczą układów i systemów związanych z automatyką i robotyką, a w szczególności z jedną ze specjalności: automatyzacją maszyn i urządzeń lub systemami mikroprocesorowymi. Tematy projektów są ustalane przez doświadczonych inżynierów. Projekty mogą być realizowane indywidualnie lub w grupach, w zależności od ich złożoności i pracochłonności.

Literatura:

Literatura związana z tematyką pracy projektowej jest ustalana w porozumieniu z opiekunem projektu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po zreferowaniu projektu i przedstawieniu jego dokumentacji. W trakcie prezentacji oceniane są wszystkie efekty uczenia się z zakresu wiedzy i umiejętności.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Zieliński
Prowadzący grup: Andrzej Dzieliński, Krzysztof Gałkowski, Jadwiga Lal-Jadziak, Marek Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Zieliński
Prowadzący grup: Andrzej Dzieliński, Krzysztof Gałkowski, Jadwiga Lal-Jadziak, Andrzej Wawrzak, Marek Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Zieliński
Prowadzący grup: Andrzej Dzieliński, Krzysztof Gałkowski, Jadwiga Lal-Jadziak, Marek Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Zieliński
Prowadzący grup: Andrzej Dzieliński, Krzysztof Gałkowski, Jadwiga Lal-Jadziak, Marek Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.