Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aplikacje internetowe ASP.NET MVC

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PZK-ASPNET-PS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0618) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi
Nazwa przedmiotu: Aplikacje internetowe ASP.NET MVC
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 10.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się - umiejętności:

K_W04, K_W05, K_W06

Ponadto studenci poznają język C#, techologię ASP.NET MVC oraz zagadnienia związane z tworzeniem aplikacji internetowych i usług sieciowych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_U02, K_U05, K_U06

Studenci potrafią przygotować programy w języku C# dla platformy .NET w omawianych na kursie technologiach.

Metody dydaktyczne:

K_K02, K_K04, K_K05

Student jest świadomy ograniczonego zakresu kursu i tym samym wiedzy, którą posiadł na kursie (K_K01)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć będzie technologia ASP.NET MVC służąca do tworzenia aplikacji internetowych

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do platformy .NET ze szczególnym naciskiem na ASP.NET

2. REST API przy użyciu ASP.NET WebAPI

3. Entity Framework

4. OAuth

5. AutoMapper

6. Swagger - dokumentacja i klient

7. ASP.NET MVC

8. Wzorce projektowe

9. IOC - Inversion of control

Literatura:

Zasoby internetowe, w szczególności Stack Overflow. MSDNA

Metody i kryteria oceniania:

Ocena postępów nauki na podstawie kolokwium weryfikującego wiedzę i umiejętności.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Matulewski
Prowadzący grup: Rafał Linowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Matulewski
Prowadzący grup: Rafał Linowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Matulewski
Prowadzący grup: Rafał Linowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Matulewski
Prowadzący grup: Rafał Linowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.