Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zaawansowane narzędzia deweloperskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PZK-ZNDew-PS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0618) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane narzędzia deweloperskie
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umk.pl/~grochu/znd
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- umiejętność obsługi komputera działającego w środowisku Windows

- umiejętność obsługi środowiska programistycznego Visual Studio 2012, 2013 lub 2013

- umiejętność programowania w środowisku .NET

- dobra znajomość języka C#

- ogólna wiedza dotycząca projektowania obiektowego

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 8h

- czas poświęcony na pracę indywidualną potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 15h

- czasy wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania: 15 h

- czas wymagany do odbycia obowiązkowych praktyk: 0 h

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Posiada wiedzę z zakresu testowania oprogramowania tworzonego w środowisku .Net i wyszukiwania w nim błędów (EK_W01, EK_W02, EK_W03)


W2. Zna narzędzia wspierające proces tworzenia oprogramowania i testowania oprogramowania oraz wyszukiwania w nim błędów (EK_W01)


W3. Zna narzędzia wspierające pracę zespołową programistów (EK_W01)


W4. Zna metodologie zwinne zarządzania projektami ze szczególnym uwzględnieniem SCRUMa

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Umie tworzyć aplikacje dla systemu Windows przy użyciu środowiska Visual Studio i języka C# (EK_U01, EK_U02, EK_U03)


U2. Umie posługiwać się narzędziami, które są pomocne w procesach tworzenia, testowania i diagnozowania błędów zarówno w kodzie jak i w gotowym oprogramowaniu (EK_U02)


U3. Potrafi posługiwać się narzędziami monitorującymi zużycie zasobów systemowych.


U4. Potrafi podjąć działania mające na celu wykrycie przyczyn błędów (EK_U01, EK_U02)


U5. Potrafi korzystać z narzędzi wspierających pracę w zespołach programistycznych (Team Fundation Server)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Zna podstawowe koncepcje pracy w zespole w oparciu o metodologię SCRUM (EK_K01)


K2. Rozumie odpowiedzialność jaka spoczywa na twórcy aplikacji i konieczność współpracy z zespołem testującym (EK_K02)


K3. Ma świadomość i zrozumienie potrzeby ustawicznego poszerzania wiedzy i kształcenia umiejętności z zakresu programowania w stale rozwijającym się języku C# i platformy .NET (EK_K03)


K4. Potrafi podjąć prawidłowe działanie w sytuacji stresowej.


K5. Myśli analitycznie i pozytywnie.


Metody dydaktyczne:

- laboratorium komputerowe

- analiza problemów (use case)

- demonstracje i symulacje komputerowe

- laboratoria

Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja
- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- tekst programowany
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- studium przypadku
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest nabycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności tworzenia aplikacji dla systemy Windows przy użyciu środowiska Visual Studio. Przedstawione zostaną narzędzia, które są pomocne w procesach tworzenia, testowania i diagnozowania błędów. Przedstawione zostaną również narzędzia monitorujące zużycie zasobów systemowych. Słuchacz po zakończonym kursie będzie w stanie podjąć działania mające na celu wykrycie przyczyn błędów.

Przedstawione zostaną także narzędzia wspierające tworzenie projektów informatycznych w zespołach programistycznych (Team Fundation Server).

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest nabycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności tworzenia aplikacji dla systemy Windows przy użyciu środowiska Visual Studio. Przedstawione zostaną narzędzia, które są pomocne w procesach tworzenia, testowania i diagnozowania błędów. Zaprezentowane zostanie serwer Team Fundation Serwer przeznaczony do organizowania pracy w zespołach programistycznych.

Przedstawione zostaną również narzędzia monitorujące zużycie zasobów systemowych. Słuchacz po zakończonym kursie będzie w stanie podjąć działania mające na celu wykrycie przyczyn błędów.

Zarys treści:

1. Dziennik zdarzeń systemu Windows.

2. Narzędzia wspomagające wytwarzanie dokumentacji.

3. Wersjonowanie kodu i praca w zespole (TFS)

4. Debugowanie aplikacji przy pomocy Visual Studio. Przegląd opcji.

5. Debugowanie działającego kody przy użyciu klas diagnostycznych dostępnych w platformie .NET.

6. Narzędzie FXCop.

7. Narzędzie DebugView i zasada działania mechanizmu debug string.

8. Zaciemnianie kodu.

9. Resharper

10. Testowanie jednostkowe

Wymagania wstępne: Znajomość języka C# i platformy .NET, znajomość obsługi Visual Studio oraz podstawowa znajomość architektury systemu Windows (zarządzanie pamięcią, wyjątki, wielowątkowość).

Literatura:

Zasoby MSDN (Visual Studio Gallery) http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/.

Mario Hewardt, Advanced .NET Debugging,

Jacek Matulewski, Dawid Borycki, Grzegorz Krause, Maciej Grabek, Maciej Pakulski, Mateusz Warczak, Jacek Lewandowski, Sławomir Orłowski, Visual Studio 2010 dla programistów C# (Helion) ISBN: 9788324621736 / 978-83-246-2173-6

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie bez oceny na podstawie obecności.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Matulewski
Prowadzący grup: Marek Grochowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Matulewski
Prowadzący grup: Marek Grochowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.