Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy identyfikacji - RFID

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SIRFID Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej
Nazwa przedmiotu: Systemy identyfikacji - RFID
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umk.pl/~lehu/RFID/
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- podstawowe zagadnienia z elektroniki i elektrotechniki (w szczególności dotyczące obwodów rezonansowych i radiowej transmisji danych),

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30h (15h wykład + 15h laboratorium),

- czas poświęcony na pracę indywidualną potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 15h

- czasy wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania: 10 h

- czas wymagany do odbycia obowiązkowych praktyk: 0 h

Efekty kształcenia - wiedza:

K_W03 rozumie rolę eksperymentu i symulacji komputerowych w procesie projektowania zagadnień inżynierskich; posiada świadomość ograniczeń technicznych i technologicznych aparatury w modelowaniu zjawisk fizycznych, obiektów technicznych i biologicznych,

K_W04 ma podstawową wiedzę o powiązaniach fizyki z niektórymi obszarami nauki, przydatną do formułowania i rozwiązywania zagadnień inżynierskich,

K_W12 ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych,

Efekty kształcenia - umiejętności:

K_U04 posiada umiejętność stosowania metod numerycznych do rozwiązywania wybranych problemów fizycznych i technicznych,

K_U06 potrafi użytkować podstawowe pakiety oprogramowania wspomagające pracę inżyniera, oraz używane do prezentacji wyników i analizy danych, potrafi skompilować, uruchomić i testować napisany samodzielnie program komputerowy,


Efekty kształcenia - kompetencje społeczne:

K_K01 zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia,

K_K04 potrafi określać priorytety służące realizacji zadań,

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- projektu

Skrócony opis:

Tematyka zajęć przedstawia problematykę związaną z automatyczną identyfikacją obiektów przy pomocy fal radiowych.

Pełny opis:

Podczas zajęć przedstawiane będą następujące zagadnienia:

Rodzaje systemów RFID

- kryteria podziału systemów RFID,

- rodzaje readerów i transponderów,

- zakresy częstotliwości pracy,

Podstawy zasad działania systemów RFID

- 1-bit transponder,

- wymiana danych w trybie half- i full-duplex,

- sekwencyjna wymiana informacji,

Fizyczne podstawy systemów RFID

- pola magnetyczne,

- indukcyjność wzajemna,

- materiały magnetyczne,

- fale elektromagnetyczne,

Rodzaje modulacji

- ASK,

- FSK,

- PSK,

Standaryzacje w systemach RFID

- identyfikacja zwierząt (ISO11784, ISO11785, ISO14223),

- Smart Cards (ISO10536, ISO14443, ISO15693, ISO10373, ISO10374),

Aplikacje systemów RFID

- nośniki danych,

- pomiar wielkości fizycznych,

- transport publiczny,

- kontrola dostępu,

- identyfikacja zwierząt,

- samochodowe systemy antykradzieżowe,

- transport i identyfikacja przesyłek,

Literatura:

RFID Systems: Research Trends and Challenges

ISBN-13: 978-0-470-74602-8

Miodrag Bolic (Editor), David Simplot-Ryl (Co-Editor), Ivan Stojmenovic (Co-Editor), Data wydania: (Lipiec, 2010)

The Internet of Things: Connecting Objects

ISBN-13: 978-1-84821-140-7

Hakima Chaouchi (Editor), Data wydania: (Maj, 2010)

RFID for the Optimization of Business Processes

ISBN-13: 978-0-470-72422-4

Wolf-Ruediger Hansen, Frank Gillert,Data wydania: (Luty, 2008)

RFID Handbook: Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards and Identification (Hardcover)

ISBN-13: 978-0470695067

Dr Klaus Finkenzeller (Author), Mr Kenneth Cox (Translator)(Marzec, 2010)

The Internet of Things: 20th Tyrrhenian Workshop on Digital Communications (Hardcover)

ISBN-13: 978-1441916730

Daniel Giusto (Editor), Antonio Iera (Editor), Giacomo Morabito (Editor), Luigi Atzori (Editor),Data wydania: (Luty, 2010)

Sensor Networks: Where Theory Meets Practice (Signals and Communication Technology) (Hardcover)

ISBN-13: 978-3642013409

Autor: Gianluigi Ferrari (Editor), Data wydania: Luty, 2010

RFID and Sensor Networks: Architectures, Protocols, Security and Integrations

ISBN-13: 978-1420077773

Yan Zhang, Laurence T. Yang, Jiming Chen, wyd: CRC; 1 edycja (Czerwiec, 2009)

RFID Technology and Applications

ISBN-13: 978-0521880930

Stephen B. Miles, Sanjay E. Sarma, John R. Williams, wyd: Cambridge University Press; 1 edycja (Czerwiec, 2008)

RFID Handbook

Fundamentals and Applications In Contactless Smart Cards and Identification

Klaus Finkenzeller

Wydawca: Giesecke & Devrient GmbH, Munich, Germany

Translated by Rachel Waddington

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie testu oceniającego zdobyte efekty kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Wydźgowski
Prowadzący grup: Leszek Wydźgowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Wydźgowski
Prowadzący grup: Leszek Wydźgowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.