Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane aspekty energetyki odnawialnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-WAENO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0712) Ochrona środowiska (programy ogólne)
Nazwa przedmiotu: Wybrane aspekty energetyki odnawialnej
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty do wyboru dla Fizyki Technicznej
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zagadnienia na poziomie szkoły średniej z fizyki dotyczące mocy i energii.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin

15 godzin wykładu + 15 godzin pracy samodzielnej

Efekty kształcenia - wiedza:

K_W10 - orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych automatyki i robotyki (w zakresie energetyki odnawialnej)


K_W13 - ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością inżyniera.

Efekty kształcenia - umiejętności:

K_U03 - ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.

K_U13 - potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne.

K_U13 - potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne.

K_U14 - potrafi dokonaćwstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich

Efekty kształcenia - kompetencje społeczne:

K_K01 - zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia.

K_K02 - potrafi precyzyjnie formułować pytania służące pogłębieniu zrozumienia danego tematu.

K_K07 - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Metody dydaktyczne:

Wykład

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- projektu

Skrócony opis:

Wykład porusza tematykę odnawialnych źródeł energii. Na wykładzie omawiane będą zagadnienia związane z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych wpływ OZE na środowisko, a także aspekty prawne.

Pełny opis:

1. Energetyka konwencjonalna

- źródła energii,

- kierunki rozwoju energetyki konwencjonalnej,

- wpływ na środowisko.

2. Odnawialne źródła energii

- rys historyczny,

- podział źródeł energii odnawialnej,

- zagadnienia prawne,

3. Energia wody

- podstawy teoretyczne,

- potencjał hydroenergetyczny świata i Polski,

- podstawy teoretyczne,

- duże elektrownie wodne,

- małe elektrownie wodne,

- energia pływów,

- energia fal i prądów morskich,

- wpływ na środowisko.

4. Energia wiatru

- podstawy teoretyczne,

- konstrukcje i charakterystyki turbin wiatrowych,

- lądowe i morskie farmy wiatrowe,

- perspektywy rozwoju turbin wiatrowych,

- wpływ na środowisko.

5. Energia promieniowania słonecznego

- podstawy teoretyczne,

- charakterystyka promieniowania słonecznego,

- pasywne systemy wykorzystania energii słonecznej,

- aktywne systemy wykorzystania energii słonecznej,

- ogniwa fotowoltaiczne,

- wpływ na środowisko.

6. Niskotemperaturowa energia mórz i oceanów

- konwersja energii termicznej oceanu na energię mechaniczną,

- obecny stan zaawansowania systemów OTEC,

7. Energia geotermalna

- metody wykorzystania energii geotermalnej,

- zasoby geotermalne Polski,

- obecny stan polskiej energetyki geotermalnej,

- wpływ na środowisko.

8. Energia biomasy

- energetyczny potencjał biomasy,

- plantacje energetyczne,

- spalanie biomasy,

- wpływ na środowisko.

9. Biogaz

- pozyskiwanie biogazu,

- konwersja biogazu w energię cieplną i elektryczną,

- wpływ na środowisko.

10. Ogniwa paliwowe

- zasada działania,

- rodzaje ogniw,

- zastosowania,

- bezpieczeństwo.

11. Magazynowanie energii

- magazynowanie energii cieplnej,

- magazynowanie energii chemicznej,

- magazynowanie energii potencjalnej i kinetycznej.

12. Oszczędzanie energii

- rozwiązania systemowe,

- urządzenia energooszczędne,

- pompy ciepła,

- rekuperacja.

Literatura:

1. Witold Lewandowski, Proekologiczne odnawialne źródła energii, ISBN/ISSN:978-83-7926-041-6, Wydawnictwo WNT Rok wydania 2013.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bielska, Rafał Linowiecki, Leszek Wydźgowski
Prowadzący grup: Leszek Wydźgowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Wydźgowski
Prowadzący grup: Leszek Wydźgowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Strzałkowski
Prowadzący grup: Karol Strzałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.