Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Współczesne instrumenty i techniki obserwacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-WITO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne instrumenty i techniki obserwacyjne
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty do wyboru dla Astronomii
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 60 godz.):

- udział w wykładach - 60 godz.Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 90 godz.):

- przygotowanie do bieżących zajęć- 45 godz.

- przygotowanie do egzaminu- 45 godz.


Łącznie: 150 godz. (6 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna budowę i ewolucję obiektów pozagalaktycznych i gwiazd ze szczególnym uwzględnieniem galaktyk aktywnych i pulsarów (K_W06)

W2: zna procesy emisji promieniowania występujące w obiektach kosmicznych (K_W06)

W3: zna współczesne metody i instrumenty obserwacyjne w szerokim zakresie widma elektromagnetycznego (K_W08, K_W09)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi opisać współczesne metody i aktualne eksperymenty obserwacyjne (K_U08, K_U09)

U2: potrafi zaplanować prostą obserwację radiową galaktyki i pulsara (K_U04)

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykład przedstawia najnowsze techniki obserwacji zjawisk zachodzących w kosmosie w różnych zakresach widma elektromagnetycznego. Oprócz tego omówione zostaną procesy promieniowania oraz obiekty kosmiczne, które obserwujemy.

Pełny opis:

Prof. Marian Szymczak

1. Przegląd frontowych teleskopów na fale sub-mm – dcm

- charakterystyki ogólne

- przykładowe systemy odbiorcze i korelatory

2. Techniki phased array feeds (PAF)

3. Pulsary

- charakterystyka instrumentów do obserwacji pulsarów

- metody przetwarzania sygnałów impulsowych i usuwanie efektów dyspersyjnych

- ogólna charakterystyka pulsarów

- zastosowanie obserwacji pulsarów do detekcji fal grawitacyjnych

4. Badania szybkich rozbłysków radiowych (FRB)

- przegląd technik i charakterystyki obserwacyjne

- hipotezy o pochodzeniu FRB

- najnowsze wyniki

5. Odkrywanie nieznanych obiektów i zjawisk w kontekście projektów kluczowych współczesnych radioteleskopów

Zaliczenie w formie pisemnego testu wyboru.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dr hab. M. Kunert-Bajraszewska, prof. UMK

1. Interferometria radiowa cz.1

- pogłębiony wstęp historyczny, ciekawostki z tym związane,

- przegląd współczesnych instrumentów do tego typu obserwacji.

2. Interferometria radiowa cz.2 – podstawy fizyczne: dyfrakcja, interferencja

3. Promieniowanie synchrotronowe – zródła pr. synchrotronowego w kosmosie (radiogalaktyki, kwazary etc.), promieniowanie kosmiczne

4. Promieniowanie synchrotronowe – opis procesu, przegląd projektów naukowych realizowanych w IA UMK

5. Fale grawitacyjne

Zaliczenie w formie pisemnego testu wyboru.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Prof. A. Niedzielski

1. Budowa atmosfery Ziemi i ograniczenia obserwacji z powierzchni Ziemi (struktura pionowa, właściwości fizyczne, turbulencja, adaptywna optyka).

2. Źródła informacji o obiektach astronomicznych (promieniowanie elektromagnetyczne, fale grawitacyjne, neutrina, promieniowanie kosmiczne).

3. Współczene techniki obserwacji w zakresie widma elektromagnetycznego (detektory, obserwatoria naziemne, obserwacje z pokładu aparatów latających, oraz z pokładu sztucznych satelitów).

Zaliczenie w formie referatu/prezentacji przygotowanej przez studenta.

Literatura:

1. Publikacje oraz strony internetowe poświęcone różnym projektom obserwacyjnym dostępne w internecie.

2. K. Rohlfs, T.L. Wilson, "Tools of Radio Astronomy", Springer

3. G.B. Rybicki, A.P. Lightman, 1986, "Radiative Processes in Astrophysics"

Metody i kryteria oceniania:

Wykład składa się z trzech części, każdą prowadzi inny wykładowca i każda oceniania jest osobno na podstawie krótkiego testu/referatu.

Ostateczną oceną z wykładu jest średnia z tych trzech ocen cząstkowych.

Testy/referat/prezentacje weryfikują wszystkie efekty uczenia się z zakresu wiedzy i umiejętności.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kunert-Bajraszewska
Prowadzący grup: Magdalena Kunert-Bajraszewska, Andrzej Niedzielski, Marian Szymczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kunert-Bajraszewska
Prowadzący grup: Marcin Gawroński, Magdalena Kunert-Bajraszewska, Andrzej Niedzielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kunert-Bajraszewska
Prowadzący grup: Marcin Gawroński, Magdalena Kunert-Bajraszewska, Andrzej Niedzielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)