Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne zagadnienia astrofizyki teoretycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-WZAT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej
Nazwa przedmiotu: Współczesne zagadnienia astrofizyki teoretycznej
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty do wyboru dla Astronomii
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 60 godz.):

- udział w wykładach - 60 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 90 godz.):

- przygotowanie do bieżących zajęć- 45 godz.

- przygotowanie do egzaminu- 45 godz.


Łącznie: 150 godz. (6 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna wybrane współcześnie badane zagadnienia fizyki planet, gwiazd, galaktyk (efekt kierunkowy K_W06)

W2: zna wybrane współczesne metody badania budowy i ewolucji planet, gwiazd, galaktyk (efekt kierunkowy K_W07, K_W08)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi wyszukać, zainstalować i uruchomić wybrany program komputerowy dotyczący badania fizyki planet, gwiazd, galaktyk (efekt kierunkowy K_U02)

U2: potrafi zinterpretować i omówić wyniki modelowania numerycznego (efekt kierunkowy K_U07)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość dostępności wielu możliwych metod i kodów numerycznych wiodących do rozwiązania zagadnień astrofizycznych (efekt kierunkowy K_K01)

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykłady zapoznają słuchacza z aktualnym stanem badań w dziedzinie astrofizyki teoretycznej. Prowadzone są przez kilku wykładowców, z których każdy prezentuje tematykę pokrewną do swoich badań. Ponieważ astrofizyka teoretyczna w otatnim czasie nierozłącznie związana jest z obliczeniami numerycznymi, w zakres przedmiotu wchodzą również zajęcia przy komputerach.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są przez kilku wykładowców, z których każdy prezentuje tematykę pokrewną do swoich badań. Szczegółowy opis sporządzany jest indywidualnie dla każdego cyklu, w zależności od tego, kto z nauczycieli poprowadzi zajęcia w danym roku.

Literatura:

1. publikacje w j.angielskim dostępne w internecie

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin testowy bądź ustny - W1, W2, U1, U2, K1

Kryteria oceniania:

średnia ocena z trzech egzaminów z każdej z trzech części przedmiotu

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gęsicki
Prowadzący grup: Krzysztof Gęsicki, Michał Hanasz, Cezary Migaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gęsicki
Prowadzący grup: Krzysztof Gęsicki, Michał Hanasz, Cezary Migaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.