Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium algorytmiki turniejowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I1KAT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium algorytmiki turniejowej
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Inf., I st., stacjonarne, 2 rok, przedmioty do wyboru
Inf., I st., stacjonarne, 3 rok, przedmioty do wyboru
Inf., II st, stacjonarne, przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość algorytmów i struktur danych, podstawowa wiedza z matematyki dyskretnej i teorii grafów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godz. - wykład,

30 godz. - ćwiczenia,

40 godz. - praca własna - bieżące przygotowanie do zajęć, samodzielne rozwiązywanie zadań konkursowych,

30 godz. - udział w zewnętrznych konkursach programistycznych,

20 godz. praca własna - przygotowanie do zaliczenia i egzaminu.


RAZEM: 150 godz.


6 pkt. ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W ramach tego przedmiotu nie będzie przekazywana żadna wiedza.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi:


1. zrozumieć problem algorytmiczny.

2. zaprojektować jego rozwiązanie.

3. zaimplementować je.

4. przetestować i uruchomić.


Wszystkie te czynności student ma wykonywać w zadanym czasie podobnie jak w trakcie zawodów programistycznych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. Kreatywność: Myśli twórczo w celu udoskonalenia istniejących bądź stworzenia nowych rozwiązań.

2. Sumienność i dokładność: Jest nastawiony na jak najlepsze wykonanie zadania; dba o szczegół; jest systematyczny.

3. Komunikatywność: Skutecznie przekazuje innym swoje myśli w zrozumiały sposób; właściwie posługuje się terminologią fachową; potrafi nawiązać kontakt w obrębie swojej dziedziny i z osobą reprezentującą inną dziedzinę.

4. Dążenie do rozwoju: Jest nastawiony na nieustanne zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń; rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych.

5. Wytrwałość i konsekwencja: Pracuje systematycznie i posiada umiejętność pozytywnego podejścia do trudności stojących na drodze do realizacji założonego celu; dotrzymuje terminów.

Metody dydaktyczne:

Co drugie zajęcia będzie się odbywał konkurs programistyczny. Jego wyniki i metody rozwiązywania zadań będą omawiane na pozostałych co drugich zajęciach.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Konwersatorium jest przeznaczone dla studentów zainteresowanych udziałem w turniejach algorytmicznych. Będziemy zajmować się przygotowaniami zarówno od strony technicznej (algorytmicznej) jak i taktycznej (turniejowej). Konwersatorium będzie także stanowiło podstawę selekcji drużyny WMiI na zawody ACM. 

Pełny opis:

 • Elementy strategii na zawodach
 • Pomoce ,,naukowe'': makra i biblioteczka
 • Struktury danych
 • Algorytmy grafowe
 • Geometria obliczeniowa
 • Kombinatoryka 
 • Teoria liczb
 • Algorytmy tekstowe
 • Algorytmy numeryczne 
Literatura:

Literatura podstawowa:

 • L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Algorytmy i struktury danych, WNT, Warszawa 2003.
 • T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, Wprowadzenie do algorytmów, WNT, Warszawa 2004.
 • D. Harel, Rzecz o istocie informatyki: Algorytmika, WNT, Warszawa 2000.
 • D. E. Knuth, Sztuka Programowania, WNT, Warszawa 2002.
 • W. Lipski, Kombinatoryka dla programistów, WNT, Warszawa 2004.
 • N. Wirth, Algorytmy + struktury danych = programy, WNT, Warszawa 2001. 

Literatura uzupełniająca:

 • Saratov State University Online Contester, <strong>acm.sgu.ru
 • Sphere Online Judge, <strong>spoj.sphere.pl
 • Valladolid Programming Contest Site, <strong>acm.uva.es 
 • Metody i kryteria oceniania:

  W trakcie co drugich zajęć będzie odbywał się turniej programistyczny. Ocena to suma liczby 2 i liczby zadań, które dana osoba rozwiązała w trakcie większości turniejów w ciągu roku.

  Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

  Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
  Wybrany podział planu:


  powiększ
  zobacz plan zajęć
  Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
  Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
  Koordynatorzy: Krzysztof Stencel
  Prowadzący grup: Marcin Piątkowski, Krzysztof Stencel
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
  Laboratorium - Zaliczenie
  Wykład - Egzamin

  Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

  Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
  Wybrany podział planu:


  powiększ
  zobacz plan zajęć
  Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
  Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
  Koordynatorzy: Krzysztof Stencel
  Prowadzący grup: Marcin Piątkowski, Krzysztof Stencel
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
  Laboratorium - Zaliczenie
  Wykład - Egzamin

  Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

  Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
  Wybrany podział planu:


  powiększ
  zobacz plan zajęć
  Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
  Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
  Koordynatorzy: Marcin Piątkowski
  Prowadzący grup: Marcin Piątkowski
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
  Laboratorium - Zaliczenie
  Wykład - Egzamin

  Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

  Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
  Wybrany podział planu:


  powiększ
  zobacz plan zajęć
  Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
  Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
  Koordynatorzy: Marcin Piątkowski
  Prowadzący grup: Marcin Piątkowski
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
  Laboratorium - Zaliczenie
  Wykład - Egzamin

  Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

  Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
  Wybrany podział planu:


  powiększ
  zobacz plan zajęć
  Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
  Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
  Koordynatorzy: Marcin Piątkowski
  Prowadzący grup: Marcin Piątkowski
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
  Laboratorium - Zaliczenie
  Wykład - Egzamin

  Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

  Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
  Wybrany podział planu:


  powiększ
  zobacz plan zajęć
  Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
  Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
  Koordynatorzy: Marcin Piątkowski
  Prowadzący grup: Marcin Piątkowski
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
  Laboratorium - Zaliczenie
  Wykład - Egzamin
  Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
  Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.