Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy cyberbezpieczeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I1PCyb
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy cyberbezpieczeństwa
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość obsługi komputera

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.):

- udział w laboratoriach – 15 godz.

- udział w wykładzie – 15 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

- przygotowanie do laboratoriów – 20 godz.

- przygotowanie do zaliczenia wykładu – 20 godz.

- referat i/lub zadania w formie pisemnej o tematyce bezpieczeństwa zasobów cyfrowych – 10 godz.

- czytanie literatury – 10 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student

W1: ma podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa sieci (K_W12)

W2: ma pogłębioną wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa (K_W12, K_W13)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student

U1: rozpoznaje najczęstsze cyberzagrożenia (K_U01, K_U25)

U2: potrafi wymienić podstawowe metody uwierzytelniania (K_U13)

U3: w bezpieczny i odpowiedzialny sposób korzysta z protokołów (K_U01, K_U13)

U4: potrafi rozpoznać metody socjotechniki (K_U02, K_U13)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K1: rozumie znaczenie bezpieczeństwa systemów informatycznych (K_K01, K_K02)

K2: identyfikuje zagrożenia cyberbezpieczeństwa (K_K01, K_K02)

K3: potrafi rozpoznać metody socjotechniki (K_K01, K_K02)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawami cyberbezpieczeństwa. W szczególności przedstawione zostaną rodzaje zagrożeń występujących w systemach informatycznych oraz sposoby ich unikania.

Pełny opis:

• Podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem systemów komputerowych. Zagrożenia i ataki. Strategie ochrony

• Kontrola dostępu. Uwierzytelnianie. Metody uwierzytelniania: w oparciu o hasło, żeton, dane biometryczne. Bezpieczeństwo uwierzytelniania. Autoryzacja

• Hasła: tworzenie, manager, polityki. Przechowywanie. Ataki

• Elementy kryptografii. Podpis elektroniczny. Certyfikaty

• Protokoły HTTP i HTTPS. Adres IP. DNS

• Poczta elektroniczna. Protokoły. Ataki. Bezpieczeństwo

• Cyberataki. Złośliwe oprogramowanie (Malware): klasyfikacja i obrona. Odmowa serwisu (DoS). Zalewanie pakietami (DDoS). Obrona

• Ochrona: antywirusy, firewall, VPN

Literatura:

1. C. Easttom - Computer security fundamentals, Indianapolis, Ind.: Pearson, 2011.

2. M. T. Goodrich, R. Tamassia - Introduction to computer security: international edition, Boston [etc.] : Pearson, 2011.

3. W. Stallings, L. Brown – Computer Security. Principles and Practice, Pearson, 2009.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zając
Prowadzący grup: Marcin Gąsiorek, Adam Hajduk, Jerzy Szymański, Katarzyna Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zając
Prowadzący grup: Marcin Gąsiorek, Adam Hajduk, Jerzy Szymański, Katarzyna Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)