Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I1SEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Informatyka, studia I stopnia, 3 rok
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

60 godzin - seminarium,

30 godzin - praca własna: studiowanie literatury dotyczącej tematyki seminarium,

30 godzin - praca własna: przygotowanie referatów,

40 godzin - praca własna: przygotowanie pracy dyplomowej.Razem: 160 godzin - 6 ECTS.


Dodatkowo na przygotowanie do egzaminu dyplomowego - 6 ECTS


Razem - 12 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

[Kody efektów odnoszą się do listy efektów kształcenia dla kierunku "informatyka", studia 1 stopnia]


Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę

ogólną w zakresie programowania, algorytmów i złożoności, języków

formalnych i automatów, architektury systemów

komputerowych, systemów operacyjnych, technologii

sieciowych, języków i paradygmatów programowania,

baz danych, inżynierii oprogramowania (zob. K_W02)

Efekty uczenia się - umiejętności:

1.Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu

oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich

interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie (K_U02)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. Myśli twórczo w celu udoskonalenia istniejących bądź stworzenia nowych rozwiązań (K_K02).


2. Jest nastawiony na jak najlepsze wykonanie zadania; dba o szczegół; jest systematyczny (K_K04).


3. Skutecznie przekazuje innym osiągnięcia informatyki w zrozumiały sposób (zob. K_K05).


4. Pracuje systematycznie i ma pozytywne podejście do trudności stojących na drodze do realizacji założonego celu; dotrzymuje terminów; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter (K_K08).


5. W pełni samodzielnie realizuje uzgodnione cele, potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze (K_K07).


6. Zna i przestrzega zasady i normy obowiązujące informatyka, w tym normy etyczne; rozumie społeczną rolę zawodu informatyka (K_K09).


8. Nawiązuje i utrzymuje długotrwałą i efektywną współpracę z innymi; dąży do realizacji celów zespołu poprzez odpowiednie zaplanowanie i organizację pracy swojej i innych (zob. K_K01).

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

W poszczególnych grupach seminaryjnych studenci zapoznają się szczegółowo z tematyką danego seminarium. Wygłaszają referaty i przygotowują prace seminaryjne oraz pracę dyplomową.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium na podstawie obecności oraz oceny wygłoszonych referatów i pracy seminaryjnej. Szczegółowe kryteria ustalane są przez poszczególnych prowadzących.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kasjan
Prowadzący grup: Justyna Kosakowska, Jerzy Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kamila Barylska, Justyna Kosakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Kosakowska, Witold Kraśkiewicz, Jerzy Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Witold Kraśkiewicz, Jerzy Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.