Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Techniki cyfrowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I1TCY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Techniki cyfrowe
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://moodle
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw elektroniki na poziomie szkoły średniej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny realizowane z udziałem wykładowcy: 15 h

- czas poświęcony na pracę indywidualną potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 20 h

- czasy wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w egzaminie: 10 h

- czas wymagany do odbycia obowiązkowych praktyk: 0 h

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z podstawami techniki cyfrowej w zakresie logiki binarnej, opisu układów cyfrowych, syntezy logicznej, projektowania bloków funkcjonalnych. Przekazywane są aktualne informacje dotyczące technologii układów cyfrowych oraz ich najważniejszych parametrów. Nacisk położony jest na zagadnienia techniczne i aplikacyjne.

Pełny opis:

 • Technika cyfrowa i analogowa - sygnały dyskretne a analogowe, stany logiczne, kody liczbowe
 • Synteza układów kombinacyjnych, minimalizacja funkcji logicznych (przegląd metod)
 • Praktyczne wykorzystanie minimalizacji w układach kombinacyjnych (synteza układów komutacyjnych, konwerterów, układów arytmetycznych)
 • Wprowadzenie do teorii układów sekwencyjnych (przerzutniki cyfrowe, hazard w układach cyfrowych
 • Synteza układów sekwencyjnych - synteza liczników cyfrowych i dzielników częstotliwości, synteza bloków funkcjonalnych.
 • Układy pamięci cyfrowych
 • Technika impulsowa - przerzutniki, układy generatorów cyfrowych
 • Technologie układów cyfrowych (TTL, ECL, CMOS, GaAs)
 • Zasady konstrukcji przyrządów elektronicznych. 
Literatura:

Literatura podstawowa:

 • J. Kalisz, Podstawy elektroniki cyfrowej (WKiŁ, Warszawa 1991).
 • A. Skorupski, Podstawy techniki cyfrowej (WKiŁ, Warszawa 2001). 

Literatura uzupełniająca:

 • G. De Micheli, Synteza i optymalizacja układów cyfrowych (WNT, Warszawa 1998).
 • P. Gajewski, J. Turczyński, Cyfrowe układy scalone CMOS (WKiŁ, Warszawa 1990).
 • K. Noga, Laboratorium podstaw techniki cyfrowej, skrypt (WSM, Gdynia 2001). Wydanie drugie, poprawione.
 • J. Piecha, Elementy i układy cyfrowe (PWN, Warszawa 1990). 
Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie liczby punktów uzyskanych z pisemnego testu wielokrotnego wyboru.

Test trwa 45 minut i zawiera 30 pytań. Za każdą całkowicie poprawną odpowiedź uzyskiwany jest 1 punkt, za brak odpowiedzi nie ma punktu.

Na zaliczenie trzeba uzyskać minimum 18 pkt (60%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Płóciennik
Prowadzący grup: Jarosław Czoków, Marcin Kowalski, Natalia Pawlak, Przemysław Płóciennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Płóciennik
Prowadzący grup: Jarosław Czoków, Marcin Kowalski, Przemysław Płóciennik, Marcin Szalkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Płóciennik
Prowadzący grup: Jarosław Czoków, Natalia Pawlak, Przemysław Płóciennik, Marcin Szalkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)