Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do systemów wielozadaniowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I1WSW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do systemów wielozadaniowych
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Strona przedmiotu: https://plas.mat.umk.pl/moodle/course/index.php?categoryid=76
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

15 godzin wykładu,

30 godzin ćwiczeń laboratoryjnych,

30 godzin na wykonanie zadań domowych

20 godzin przygotowanie do kolokwiów

Efekty uczenia się - wiedza:

Student posiada podstawową wiedzE o organizacji systemu, usługach systemu, prawach i obowiązkach użytkownika systemu oraz zasadach bezpiecznej pracy na zdalnych maszynach.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi:

- konfigurować swoje konto,

- zarządzać swoimi zasobami (pliki) i zadaniami (procesy)

- korzystać z podstawowych usług systemu (mail, www, itp.),

- stosować w swojej pracy rozwiązania bezpieczne oparte na szyfrowaniu (ssh, scp, https)

- pracować na zdalnych maszynach w trybie tekstowym i trybie graficznym (X windows).

- pisać i uruchamiać skrypty powłoki usprawniające pracę w systemie.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z organizacją, zasadami i sposobami bezpiecznego korzystania z sieciowego, wielozadaniowego i wielodostępowego systemu komputerowego na przykładzie systemu UNIX (LINUX).

Zadaniem zajęć laboratoryjnych jest nabycie praktycznych umiejętności sprawnej i bezpiecznej pracy w takim systemie.

Pełny opis:

 • Organizacja systemu. Historia systemu Unix. Podstawowe elementy składowe systemu. System plików, proces i jego cechy, narzędzia do pracy z procesami z poziomu powłoki, sygnały. Konto użytkownika, prawa i obowiązki użytkownika. Zmienne środowiskowe, pliki startowe i konfiguracyjne użytkownika. Skrypty automatyzujące operacje w systemie (skrypty w powłoce). Lokalna i zdalna sesja w trybie tekstowym, korzystanie z podstawowych usług systemu.
 • Powłoka graficzna Cechy systemu X Window, zadania X serwera, klient X (przykłady klientów X), zadania menedżera okien, przykłady menedżerów, lokalna i zdalna sesja X. Przegląd wybranych aplikacji graficznych.
 • Elementy sieci komputerowych. Pojęcie sieci komputerowej, model OSI. Podział sieci na klasy. Adresowanie, adresy sieci, konfiguracja komputera w sieci. Podstawowe protokoły komunikacyjne.
 • Bezpieczeństwo systemu. Bezpieczeństwo danych użytkownika i bezpieczeństwo systemu. Kryptografia i jej zadania. Przegląd wybranych algorytmów szyfrowania. Wymiana informacji przy użyciu szyfrowania symetrycznego i szyfrowania z kluczem publicznym, wymiana informacji w kryptograficznych systemach hybrydowych, podpis elektroniczny, certyfikaty (gpg, SSH, SSL, VPN).
 • Zaawansowany użytkownik systemu. Elementy programowania z użyciem powłok - skrypty. Metody przetwarzania danych przy pomocy sed i awk. Wyrażenia regularne i analiza plików tekstowych.
Literatura:

Literatura podstawowa:

 1. Deborah S. Ray, Eric J. Ray, Po prostu UNIX , Helion 2000,
 2. James Armstrong, Dave Taylor, UNIX dla każdego , Helion 2000.
 3. Brian Ward, Jak działa Linux, Helion 2005,
 4. P. Silvester, System operacyjny UNIX, WNT, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

 1. S. Prata, D. Martin, Biblia systemu UNIX V. Polecenia i programy użytkowe. LT&P, Warszawa,
 2. Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein, Ben Whaley, Unix i Linux. Przewodnik administratora systemów. Wydanie IV, Helion 2011,
 3. W. R. Stevens, Programowanie w środowisku systemu UNIX, WNT, Warszawa.
Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie kolokwiów (2 kolokwia) i zadań domowych. Na ocenę bardzo dobrą wymagane jest umiejętność pisania skryptów powłoki (bash), awk, sed.

Ocena końcowa z przedmiotu, to ocena uzyskana na zaliczenie laboratorium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sendlewski
Prowadzący grup: Bartosz Bieganowski, Dariusz Borkowski, Krzysztof Czarkowski, Michał Dudkiewicz, Andrzej Polewczyński, Krzysztof Rykaczewski, Andrzej Sendlewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sendlewski
Prowadzący grup: Marta Burzańska, Krzysztof Czarkowski, Justyna Kosakowska, Andrzej Polewczyński, Andrzej Sendlewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sendlewski
Prowadzący grup: Marta Burzańska, Krzysztof Czarkowski, Justyna Kosakowska, Andrzej Polewczyński, Andrzej Sendlewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sendlewski
Prowadzący grup: Krzysztof Czarkowski, Anna Gogolińska, Andrzej Polewczyński, Andrzej Sendlewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sendlewski
Prowadzący grup: Krzysztof Czarkowski, Damian Kurpiewski, Andrzej Polewczyński, Andrzej Sendlewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gogolińska
Prowadzący grup: Anna Gogolińska, Tomasz Grzona, Damian Kurpiewski, Andrzej Polewczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.