Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I2M1903cd Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Umiejętność programowania, znajomość materiału z zakresu przedmiotu Algorytmy i struktury danych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

45h – wykład,

60h – praca własna – bieżące przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury, implementacja algorytmów

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Tekst jest najprostszym a zarazem najbardziej powszechnym sposobem reprezentacji informacji. Wykład poświęcony będzie analizie algorytmów oraz struktur danych związanych z przetwarzaniem oraz kompresją danych tekstowych. Wykład będzie miał charakter przede wszystkim algorytmiczny, ale zawierać też będzie skromny fragment kombinatoryki tekstów.

Pełny opis:

Wykład poświęcony będzie omówieniu podstawowych metod projektowania i analizowania algorytmów związanych z przetwarzaniem danych tekstowych. Jest to najprostszy a zarazem najbardziej powszechny typ reprezentacji informacji. Oprócz najbardziej klasycznej reprezentacji jednowymiarowej w postaci ciągu symboli rozważane będą również formy o bardziej skomplikowanej strukturze, takie jak teksty dwuwymiarowe (grafika komputerowa) czy drzewa etykietowane (XML, biologia obliczeniowa, itp.).

Pierwsza część wykładu będzie poświęcona prezentacji technik algorytmicznych oraz struktur danych wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych tekstowych, m.in. tablic sufiksowych, drzew sufiksowych, grafów podsłów, itp. Rozważane będą zarówno klasyczne problemy algorytmiczne związane są z przeszukiwaniem, badaniem regularności czy indeksowaniem tekstu, jak również np. zastosowania w biologii obliczeniowej. Druga część wykładu poświęcona będzie przeglądowi podstawowych metod stosowanych w kompresji. Przedstawione zostaną matematyczne i algorytmiczne podstawy kodowania i kompresji danych, zarówno stratnej jak i bezstratnej.

Literatura:

Maxime Crochemore, Wojciech Rytter Jewels of Stringology

Maxime Crochemore, Wojciech Rytter Text algorithms

Enno Ohlebusch Bioinformatics Algorithms

Lothaire Algebraic combinatorics on words

Lothaire Aplied combinatorics on words

Mark Nelson, Jean-Loup Gailly The data compression book

Khalid Sayood Kompresja danych: wprowadzenie

Artur Przelaskowski Kompresja danych: podstawy, metody bezstratne, kodery obrazów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Piątkowski
Prowadzący grup: Marcin Piątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład monograficzny - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.