Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I2M2002cd
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Strona przedmiotu: https://plas.mat.umk.pl/moodle/
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

30( wykład) + 30( studiowanie literatury) + 40 (przygotowanie do egzaminu) = 100 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu kursu 1000-I2M2002 student:

W1: definiuje podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem systemów operacyjnych, wirtualiizacjii, chmur i IoT w tym m. in. rodzaje zagrożeń oraz ataków, architekturę bezpieczeństwa, kontrolę dostępu(K_W12, K_W13);

W2: klasyfikuje zagrożenia i ataki oraz przedstawia ich definicje(K_W12);

W3: zna niskopoziomowe zasady wykonywania programów(K_W07)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu kursu 1000-I2M2002 student:

U1: wylicza i formułuje podstawowe zagrożenia i ataki oraz ilustruje to na przykładach(K_U12);

U2: analizuje sposoby obrony, w tym takie jak IDS/IPS, zapory, bezpieczne kodowanie(K_U13);

U3: wyznacza sposoby unikania i likwidowania zagrożeń m. in. poprzez uwierzytelnianie, kontrolę dostępu, bezpieczne kodowanie(K_U13);

U4: stosuje podstawowe pojęcia związane bezpieczeństwem systemów komputerowych (w tym konfiguruje i audytuje system, tworzy bezpieczne oprogramowanie)(K_U12).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Samodzielnie i efektywnie pracuje przy konfigurowaniu oraz implementowaniu bezpiecznej sieci (K_K03).

K2: Myśli twórczo w celu udoskonalenia istniejących zabezpieczeń systemu operacyjnego(K_K02)

K3: Przekazuje zdobytą wiedzę w zrozumiały sposób (K_K05).

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Współczesne systemy operacyjne i ich bezpieczeństwo:

- poufność, integralność, dostępność

- uwierzytelnienie

- kontrola dostępu

- bezpieczeństwo aplikacji

- bezpieczeństwo sieci

- bezpieczeństwo systemu operacyjnego

- bezpieczeństwo wirtualizacji

- bezpieczeństwo chmur i IoT

Pełny opis:

 • Asembler
 • Bezpieczeństwo komputerów
 • Narzędzia kryptograficzne
 • Uwierzytelnianie
 • Kontrola dostępu
 • Systemy wykrywania intruzów (IDS)
 • Złośliwe oprogramowanie (Malware)
 • Odmowa serwisu (DoS)
 • Zapory (Firewall, IPS)
 • Przepełnienie bufora
 • Bezpieczeństwo oprogramowania
 • Bezpieczeństwo systemu i wirtualizacji
 • Bezpieczeństwo chmur i IoT
  .
Literatura:

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin obowiązkowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Szewczak
Prowadzący grup: Zbigniew Szewczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład monograficzny - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)