Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I2SEMmgrI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie I
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Inf., II st., stacjonarne, 1 rok, seminaria magisterskie
Informatyka, studia II stopnia, 3 sem, 1 rok
Informatyka, studia II stopnia, 4 sem, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

seminarium - 45 godz.

studiowanie literatury - 50 godz.

przygotowanie referatów, prac seminaryjnych - 30 godz.


Razem: 125 godz. (5 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

1. ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat pojęć, twierdzeń i implementacji z poznanych działów informatyki, rozumie rolę i znaczenie formalizmu matematycznego, (K_W01, K_W02)

2. zna źródła pozyskiwania informacji w celu dalszego samokształcenia, ich zalety i ograniczenia. (K_W12)


[kody efektów odnoszą się do listy efektów kształcenia dla kierunku informatyka, studia 2 stopnia]

Efekty uczenia się - umiejętności:

1. potrafi w sposób zwięzły zaprezentować posiadaną wiedzę i umiejętności, (K_U11, K_U12)

2. potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej rozprawy zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań, (K_U13, K_U14)


[kody efektów odnoszą się do listy efektów kształcenia dla kierunku informatyka, studia 2 stopnia]

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. w pełni samodzielnie realizuje uzgodnione cele, podejmując samodzielne i czasami trudne decyzje; potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i innych źródłach, (K_K07)

2. skutecznie przekazuje innym osiągnięcia informatyki w zrozumiały sposób; dostosowuje poziom i formę prezentacji do potrzeb i możliwości odbiorcy, (K_K05)

3. pracuje systematycznie i ma pozytywne podejście do trudności stojących na drodze do realizacji założonego celu; dotrzymuje terminów; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter. (K_K08)


[kody efektów odnoszą się do listy efektów kształcenia dla kierunku informatyka, studia 2 stopnia]

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Studenci przygotowują prace seminaryjne i referaty związane z tematyką przyszłych prac magisterskich.

Literatura:

Literatura podawana jest przez prowadzących poszczególne seminaria.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie przygotowanych prac i/lub wygłoszonych referatów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 45 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kasjan
Prowadzący grup: Marcin Piątkowski, Krzysztof Stencel, Zbigniew Szewczak, Bartosz Ziemkiewicz, Błażej Zyglarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 45 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Chlebiej, Łukasz Mikulski, Piotr Wiśniewski, Błażej Zyglarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 45 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kasjan
Prowadzący grup: Marcin Piątkowski, Piotr Wiśniewski, Bartosz Ziemkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 45 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Chlebiej, Łukasz Mikulski, Zbigniew Szewczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.