Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do kryptografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I2WKR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Wstęp do kryptografii
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Inf., II st., stacjonarne, 1 rok, przedmioty obowiązkowe
Informatyka, studia II stopnia, 3 sem, 2 rok
Informatyka, studia II stopnia, 4 sem, 2 rok
Wszystkie przedmioty z WMiI
Strona przedmiotu: https://plas.mat.umk.pl/moodle/course/view.php?id=337
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy arytmetyki (liczby pierwsze, kongruencje, chińskie tw. o resztach), podstawy rachunku prawdopodobieństwa

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe 30 godz. wykładu + 30 godz. ćwiczeń

miniprojekty 30 godz.

przygotowanie bieżące do ćwiczeń 20 godz

przygotowanie do egzaminu 30 godz

egzamin 2 godz

Efekty uczenia się - wiedza:

Student


 • opisuje klasyczne szyfry i wyjaśnia matematyczne podstawy ataku na nie (K_W07);

 • opisuje szyfry blokowe (DES, AES) oraz ich tryby pracy, analizuje ich konstrukcję (K_W07);

 • opisuje podstawowe kryptosystemy z kluczem publicznym (RSA, Diffego-Hellmana) oraz znane ataki na nie i wyjaśnia ich matematyczne podstawy (K_W07, K_W05);

 • przedstawia podstawowe protokoły kryptograficzne (K_W07).


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student


 • wyjaśnia matematyczne podstawy ataku na klasyczne szyfry (K_U01);

 • wyjaśnia znaczenie poszczególnych elementów współczesnych szyfrów blokowych dla ich bezpieczeństwa;(por. K_U03)

 • analizuje ataki na RSA i wyjaśnia ich podstawy matematyczne (K_U01);

 • analizuje bezpieczeństwo protokołów kryptograficznych.(K_U02)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student


 • prezdstawia zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji (K_K05)

 • rozumie zagrożenia wyniokające z niedbałej implementacji protokołów kryptograficznych. (por. K_K04)


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Skrócony opis:

Przedmiot dla studentów kierunku informatyka. Celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z elementami współczesnych protokołów kryptograficznych w stopniu umożliwiającym zrozumienie teoretycznych podstaw ich bezpieczeństwa i potencjalnych zagrożeń.

Pełny opis:

 • Podstawy matematyczne: skończone grupy cykliczne, pierścienie Zm, ciała skończone. 
 • Szyfry Cezara, Vigenere'a i Hilla i ich kryptoanaliza. 
 • Współczesne szyfry blokowe: DES i AES.
 • Tryby pracy szyfrów blokowych, szyfry strumieniowe.
 • Kryptosystem RSA i podstawowe ataki na system.
 • Zagadnienie logarytmu dyskretnego i szyfry na nim oparte.
 • Problem Diffiego-Hellmana i jego związek z zagadnieniem logarytmu dyskretnego.
 • Grupa punktów wymiernych krzywej eliptycznej i kryptografia eliptyczna.
 • Podpis cyfrowy.
 • Identyfikacja i uwierzytelnianie.
 • Infrastruktura kluczy publicznych (PKI).
 • Dzielenie sekretów, bezpieczne obliczenia. 
Literatura:

Literatura podstawowa:

 • J.A. Buchmann, Wprowadzenie do kryptografii, PWN, Warszawa 2006. 
 • B. Schneier, Kryptografia dla praktyków, WNT, Warszawa 2000.
 • W. Kraśkiewicz, Wstęp do kryptografii, UMK 2012

Literatura uzupełniająca:

 • A.J. Menezes, P.C. van Oorschot, S.A. Vanstone, Kryptografia stosowana, WNT, Warszawa 2005. 
Metody i kryteria oceniania:

Ćłiczenia zaliczane na podstawie projektów i sprawdzianu pisemnego. Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Kraśkiewicz
Prowadzący grup: Witold Kraśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Kraśkiewicz
Prowadzący grup: Witold Kraśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Kraśkiewicz
Prowadzący grup: Witold Kraśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Kraśkiewicz
Prowadzący grup: Witold Kraśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zaarówno ćwiczenia jak i wykład będą prowadzone zdalnie synchronicznie na platformie MS TEAMS. Utworzony został zespół Wstęp do kryptografii (klucz dostępu x5bi7uu .

Zespół będzie wykorzystywany i do prowadzenia wykładów i do ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Kraśkiewicz
Prowadzący grup: Witold Kraśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zaarówno ćwiczenia jak i wykład będą prowadzone stacjonarnie

Do przedmiotu prowadzone są kursy na moodle, które będą przede wszystkim służyć do zadań i w razie ewentualnego uzdalnienia przedmiotu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.