Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zastosowania informatyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-I2WZIl Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Wybrane zastosowania informatyki
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Informatyka, studia II stopnia, 3 sem, 2 rok
Informatyka, studia II stopnia, 4 sem, 2 rok
Wszystkie przedmioty z WMiI
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student zaznajomiony jest z podstawami technik informatycznych w szczagólności w konstrukcji złożonych systemów oraz metod przetwarzania grafiki komputerowej.

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin wykład.

30 godzin laboratoria.

50 godzin praca własna.


1godzina egzamin.


4 pk. ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Ma wiedzę na temat wykorzystania informatyki w medycynie i kulturze.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi charakteryzować rodzaje obrazowania medycznego.

Potrafi wybrać odpowiednie oprogramowanie dotyczące szeroko pojętej wizualzacji 3D.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. Nawiązuje i utrzymuje współpracę z innymi;

dąży do realizacji celów zespołu poprzez odpowiednie

zaplanowanie i organizację pracy swojej i innych. (K_K01)

2. Zna i przestrzega zasady i normy

obowiązujące informatyków, w tym normy etyczne; rozumie

społeczną rolę zawodu informatyka. (K_K09)

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony z wykorzystaniem prezenacji multimedialnych.

Laboratoria prowadzone w formie konwersatorium.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Skrócony opis:

Wykład poświęcony zastosowaniom informatyki w wybranej dziedzinie.

Studenci zapoznają się z problematyką informatyzacji szeroko pojętej opieki zdrowotnej od problematyki zbierania i przetwarzania informacji medycznej, w szczególności zagadnienia związane z wizualizacją danych medycznych.

Pełny opis:

Plan zajęć:

  1. Rozwiązania informatyczne wspierające postawienie diagnozy.
  2. Problematyka elektronicznego rekordu pacjenta.
  3. Przegląd metod pozyskiwania danych medycznych.
  4. Problematyka składowania danych medycznych, systemy PACS.
  5. Wizualizacja danych medycznych.
Literatura:

  1. R. Rudowski (ed.) Informatyka medyczna. Wydaw. Naukowe PWN, 2003.
Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest oddanie projektów programistycznych według specyfikacji podanej na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Chlebiej, Piotr Wiśniewski
Prowadzący grup: Marta Burzańska, Michał Chlebiej, Marek Nowicki, Piotr Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wiśniewski
Prowadzący grup: Marta Burzańska, Michał Chlebiej, Piotr Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Chlebiej
Prowadzący grup: Marta Burzańska, Michał Chlebiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Chlebiej
Prowadzący grup: Michał Chlebiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Chlebiej
Prowadzący grup: Michał Chlebiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.