Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium zadań matematycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-M1KZM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium zadań matematycznych
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Mat+Fiz, I st., stacjonarne, 3 rok, przedmioty obowiązkowe
Mat+Inf, I st., stacjonarne, 3 rok, przedmioty obowiązkowe
Wszystkie przedmioty z WMiI
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przedmiot dla studentów trzeciego roku studiów I stopnia specjalności "Nauczanie matematyki" i "Nauczanie matematyki i informatyki w zakresie zajęć komputerowych".

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1) 30 godz. - uczestnictwo w zajęciach,

2) 20 godz. - praca własna (bieżące przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury),

3) 25 godz. - praca własna - przygotowanie do zaliczenia/pracy zaliczeniowej.

Razem: 75 godzin (3 ECTS).

Efekty uczenia się - wiedza:

1) Wie na czym polega rola kształcąca, praktyczna i wychowawcza zadań w toku kształcenia; zna różne klasyfikacje zadań (K_W02).

2) Zna elementy metodyki rozwiązywania zadań - zakładającej kształtowanie twórczej postawy w podejściu do rozwiązywania problemów (K_W02).

3) Zna zagadnienia wymienione w pełnym opisie przedmiotu (K_W02).


Efekty uczenia się - umiejętności:

1) Potrafi budować cykle zadań wokół wybranych pojęć matematycznych z uwzględnieniem zasady stopniowania trudności (K_U23).

2) Umie przygotować scenariusz zajęć koła matematycznego w szkole podstawowej (K_U23).

3) Potrafi wykorzystać zadania do pogłębiania rozumienia wybranych pojęć matematyki szkolnej. (K_U23)

4) Potrafi budować strategie rozwiązania i skomentować wartość metodyczną zadania. (K_U23)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1) Przekazuje wiedzę w sposób zrozumiały (K_K02).

2) Dostosowuje poziom i formę prezentacji do potrzeb i możliwości odbiorcy (K_K02).

3) Potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące odnalezieniu brakujących elementów rozumowania.(K_K02).


Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone metodą łączącą elementy metod: ćwiczeniowej i problemowej z wykorzystaniem m. in. materiałów autorskich prowadzącego zajęcia (w formie drukowanej lub umieszczanych w systemie moodle).

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Przedmiot zwieńczający cykl zajęć przygotowujących do zawodu nauczyciela matematyki w szkole podstawowej na studiach I stopnia na kierunku matematyka. Celem zajęć jest kształtowanie u studenta aktywnej i twórczej postawy wobec zagadnień matematyki szkolnej ukrytej w zadaniach.

Pełny opis:

Podstawowa problematyka:

1. Zadanie i jego rola kształcąca, praktyczna i wychowawcza.

2. Różne klasyfikacje zadań.

3. Elementy metodyki rozwiązywania zadań - kształtowanie postaw a nie reguł.

4. Budowanie cykli zadań wokół wybranych pojęć z uwzględnieniem zasady stopniowania trudności.

5. Organizacja i tematyka pracy koła matematycznego w szkole podstawowej.

Powyższe zagadnienia demonstruje się na przykładach wybranych z następującego zakresu tematycznego:

1. system dziesiątkowy i inne systemy pozycyjne,

2. elementy teorii podzielności,

3. proste równania diofantyczne,

4. równania,

5. schematy obliczeń procentowych,

6. elementy kombinatoryki,

7. zasada szufladkowa Dirichleta,

8. gry matematyczne i zadania logiczne,

9. wzory skróconego mnożenia w obliczeniach arytmetycznych i algebraicznych,

10. konstrukcje geometryczne itp.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Z. Bobiński, P. Nodzyński, M. Uscki, Liga zadaniowa, wyd. "Aksjomat", Toruń 2004.

2. Z. Bobiński, P. Nodzyński, M. Uscki, Koło matematyczne w gimnazjum, wyd. "Aksjomat", Toruń 2010.

3. S. Jeleński, Lilavati, WSiP, Warszawa 1992.

4. G. Polya, Jak to rozwiązać?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

5. Broszury poświęcone edycjom Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów - seria Wydawnictwa Szkolnego OMEGA. i Olimpiadzie Matematycznej Juniorów

6. Miniatury matematyczne - seria wydawnictwa "Aksjomat".

Literatura uzupełniająca:

1. Z. Bobiński, P. Nodzyński, M. Uscki, Koło matematyczne w szkole podstawowej, wyd. "Aksjomat", Toruń 2008.

2. D. B. Fomin, Sankt-Petersburskie matematyczne olimpiady (ros.). 

3. S. Jeleński , Śladami Pitagorasa, WSiP, Warszawa 1992.

4. Matematyka - czasopismo dla nauczycieli.

5. Matematyka w szkole - czasopismo dla nauczycieli (ros.).

6. Kwant - czasopismo (ros.). 

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę - wystawianą na podstawie końcowego kolokwium (W1-W3,U3,U4,K1) lub wykonanych opracowań (scenariusze zajęć koła matematycznego, cykle zadań budowane wokół wybranych pojęć) - U1,U2,K2, K3. W skład oceny końcowej wchodzi ponadto ocena aktywności w czasie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kosowicz
Prowadzący grup: Sylwia Kosowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Rozpłoch-Nowakowska
Prowadzący grup: Maria Kobus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Rozpłoch-Nowakowska
Prowadzący grup: Danuta Rozpłoch-Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wysokińska-Pliszka
Prowadzący grup: Magdalena Wysokińska-Pliszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.