Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjne w nauczaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-M1TIN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne w nauczaniu
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Mat+Fiz, I st., stacjonarne, 3 rok, przedmioty obowiązkowe
Mat+Inf, I st., stacjonarne, 3 rok, przedmioty obowiązkowe
Wszystkie przedmioty z WMiI
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczone przedmioty ogólnopedagogiczne

Zaliczona dydaktyka szczegółowa

Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin laboratorium

20 godzin pracy własnej nad dwoma projektami

Razem 50 godzin ( 2 pkt. ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student nabywa wiedzy odnośnie zasad i możliwości stosowania IT w nauczaniu konkretnych treści na konkretnych przedmiotach.

Student zna przykładowe narzędzia tworzenia własnych materiałów dydaktycznych, poznaje też (z pozycji administratora kursu) platformę kontaktu i e-learningu.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi ocenić sensowność i stopień skuteczności zastosowania TI w realizacji konkretnego tematu. Potrafi także dobrać odpowiednią formę, skorzystać z gotowych (np. portal Scholaris) i wytworzyć własne materiały multimedialne, przygotować z ich zastosowaniem zajęcia i przeprowadzić je.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student nabiera kompetencji pozwalających mu stosować IT w nauczaniu i propagować to w swoim środowisku.

Metody dydaktyczne:

jak zaznaczono niżej

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Zajęcia, prowadzone w formie laboratorium, mają na celu praktyczne zaznajomienie studentów z możliwymi zastosowaniami technologii informacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów, przy różnych możliwych stopniach zaawansowania stosowanych narzędzi i różnym stopniu intensywności użycia TI.

Pełny opis:

W ramach zajęć zaznajamia się studentów z wybranymi narzędziami - oferowanymi prze systemy Moodle oraz eXe. Dyskutuje się użyteczność stosowania konkretnego typu zajęć - stacjonarnych wspomaganych ICT oraz zajęć sieciowych - dla zamierzonej realizacji lekcji obejmującej konkretny temat w ramach konkretnego przedmiotu nauczania na odpowiednim etapie edukacyjnym.

Druga część zajęć poświęcona jest wybraniu przez studentów dwu tematów lekcji (w ramach dowolnie wybranego przedmiotu, z wyjątkiem TI i informatyki i na dowolnym etapie edukacyjnym) - jednego do realizacji stacjonarnej i jednego do realizacji sieciowej - oraz wytworzeniu odpowiednich materiałów i umieszczeniu ich w systemie moodle tak, aby umożliwiały realizację lekcji.

Literatura:

Leszek Rudak, Taksonomia e-kursów jako narzędzie dydaktyka, Edu@kcja 1/2010, str. 49-66

Leszek Rudak, Projekt najmniejszej jednostki dydaktycznej e-kursu: konspekt e-lekcji

Izabella Bednarczyk, Leszek Rudak, Podatność przedmiotów akademickich na e-nauczanie, [w:] E-edukacja dla rozwoju społeczeństwa, W-wa 2008 str. 132-139

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie oceny przygotowanych przez studenta realizacji dwu tematów: jednego stacjonarnie ze wspomaganiem TI (zajęcia typu SW) i jednego sieciowo (zajęcia typu SC). Oceniane są: trafność doboru formy, merytoryczna i metodyczna wartość wytworzonych materiałów, koncepcja realizacji zajęć - poprzez przedstawione scenariusze zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Polewczyński
Prowadzący grup: Andrzej Polewczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Polewczyński
Prowadzący grup: Andrzej Polewczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Polewczyński
Prowadzący grup: Andrzej Polewczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Polewczyński
Prowadzący grup: Andrzej Polewczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.