Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-M2M2003cd
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Mat., II st., 2 rok, wykłady monograficzne
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 45 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Pogorzały
Prowadzący grup: Zygmunt Pogorzały
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład monograficzny - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład jest kontynuacją ubiegłorocznego wykładu poświęconego teorii algebr Lie. W tym semestrze omawiane będą reprezentacje algenr Lie.

Pełny opis:

W trakcie wykładu zostaną przedstawione diagramy Cartana-Stiefela, wagi i wektory wagowe, rozkłady reprezentacji. W szczególności opisane będą reprezentacje prostych algebr Lie.Pokazana będzie formuła Weyla oraz ortogonalne reprezentacje symplektyczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J.E. Humphreys, Introduction to Lie algebras and representation theory, Springer-Verlag, New York 1972.

N. Jacobson, Lie algebras, John Wiley & Sons, 1962.

Literatura uzupełniająca:

W. Wojtyński, Grupy i algebry Liego, PWN, Warszawa 1986.

Uwagi:

Wykład kończy się egzaminem ustnym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)