Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody numeryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-M2NUM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Metody numeryczne
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Mat, spec. MEF, II st, stacjonarne, przedmioty specjalistyczne
Mat., sp. nauczycielskie, II st., stacjonarne, przedmioty do wyboru + uzup. stand. kszt.
Mat., sp. zastosowania, II st., 1 rok, przedmioty obowiązkowe
Mat+Fiz, II st, stacjonarne, 1 rok, przedmioty obowiązkowe
Wszystkie przedmioty z WMiI
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Studenci muszą posiadać podstawowe wiadomości z

analizy matematycznej.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godz. - wykład,

45 godz. -laboratorium,


Praca własna:

50 godz. - bieżące przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury,

25 godz. - studiowanie literatury,

25 godz. - przygotowanie do zaliczenia,


Razem: 175 godz.

7 pkt. ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu kursu student:


- posiada pogłębioną wiedzę z zakresu metod numerycznych,

w tym: zna podstawowe pojęcia i twierdzenia oraz ich dowody; jest w stanie rozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań (K_W04).


- zna powiązania zagadnień metod numerycznych

z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej (K_W05).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu kursu student:


- posiada umiejętność konstruowania rozumowań matematycznych: dowodzenia twierdzeń i doboru kontrprzykładów (K_U01).


- potrafi stosować metody numeryczne w badaniu zagadnień

brzegowych dla równań różniczkowych zwyczajnych.

(K_U07).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu kursu student:


- dostrzega zależności i poprawnie wyciąga wnioski posługując się

zasadami logiki: potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub

odnalezieniu brakujących elementów rozumowania (K_K01),Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Pełny opis:

 • Arytmetyka komputerowa: arytmetyka zmiennopozycyjna, liczby maszynowe, błędy, algorytmy stabilne i niestabilne, uwarunkowania.
 • Złożoność obliczeniowa algorytmów.
 • Rozwiązywanie numeryczne równań i układów równań nieliniowych.
 • Metody przybliżonego rozwiązywania układów równań liniowych, macierzowego zagadnienia własnego i zadania optymalizacyjnego.
 • Aproksymacja funkcji: interpolacja wielomianami, funkcje B-sklejane.
 • Numeryczne całkowanie.
 • Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych.
 • Omówienie współczesnych narzędzi komputerowych i ich wykorzystanie w obliczeniach naukowych. 
Literatura:

Literatura podstawowa:

 • D. Kincaid, W. Cheney, Analiza numeryczna, WNT, Warszawa 2006.
 • R. Dautray, J-L. Lions, Mathematical Analysis and Numerical Methods for Science and Technology, Springer, Berlin 1993, tom 1-6.
 • J. von zur Gathen, J. Gerhard, Modern computer algebra, Cambridge Univ. Press, Cambridge 1999.
 • A. Kiełbasiński, H. Schwetlick, Numeryczna algebra liniowa, WNT, Warszawa 1992.
 • A. Ralston, Wstęp do analizy numerycznej, PWN, Warszawa 1983. 

Literatura uzupełniająca:

 • W. Stewart, Afternotes on Numerical Analysis, SIAM, Philadelphia 1996. 
 • Metody i kryteria oceniania:

  Zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie wykonanych zadań komputerowych. Zaliczenie wykładu na podstawie obecności, kolokwiumu oraz zaliczenia ćwiczeń.

  Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

  Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
  Wybrany podział planu:


  powiększ
  zobacz plan zajęć
  Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin, 15 miejsc więcej informacji
  Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
  Koordynatorzy: Oleksandr Gomilko
  Prowadzący grup: Oleksandr Gomilko
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
  Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
  Wykład - Zaliczenie

  Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

  Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
  Wybrany podział planu:


  powiększ
  zobacz plan zajęć
  Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin, 15 miejsc więcej informacji
  Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
  Koordynatorzy: Oleksandr Gomilko
  Prowadzący grup: Oleksandr Gomilko
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
  Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
  Wykład - Zaliczenie

  Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

  Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
  Wybrany podział planu:


  powiększ
  zobacz plan zajęć
  Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin, 16 miejsc więcej informacji
  Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
  Koordynatorzy: Oleksandr Gomilko
  Prowadzący grup: Oleksandr Gomilko
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
  Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
  Wykład - Zaliczenie

  Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

  Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
  Wybrany podział planu:


  powiększ
  zobacz plan zajęć
  Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin, 30 miejsc więcej informacji
  Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
  Koordynatorzy: Oleksandr Gomilko
  Prowadzący grup: Oleksandr Gomilko
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
  Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
  Wykład - Zaliczenie
  Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
  Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.