Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktoranckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-M3SEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

60 godzin - seminarium,

30 godzin - praca własna: studiowanie literatury, przygotowanie referatów,


Razem: 90 godzin - 3 ECTS.

Efekty uczenia się - wiedza:

Doktorant zna aktualny stan badań w zakresie wybranego działu matematyki, główne hipotezy i kierunki rozwoju tego działu.(SD_MAT_W02)


[Kody efektów odnoszą się do programu studiów doktoranckich w zakresie matematyki uchwalonego 26 lutego 2014 roku]

Efekty uczenia się - umiejętności:

Doktorant:

* Umie formułować przypuszczenia w obrębie wybranego zagadnienia badawczego i dobierać metody ich weryfikacji, dostrzega zależności i wyciąga wnioski. (SD_MAT_U03)

* Umie przedstawić w mowie i piśmie wyniki własnych i cudzych badań naukowych, umie przygotować referat konferencyjny i publikację naukową. (SD_MAT_U04)

* Umie korzystać z literatury fachowej i innych zasobów informacji naukowej. (SD_MAT_U05)


[Kody efektów odnoszą się do programu studiów doktoranckich w zakresie matematyki uchwalonego 26 lutego 2014 roku]

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Doktorant:

* Myśli twórczo w celu uzyskania oryginalnych wyników naukowych.(SD_MAT_K01)

* Jest systematyczny i dokładny, nastawiony na jak najlepsze wykonanie zadania, dotrzymuje terminów, rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają charakter długofalowy. (SD_MAT_K04)

* Jest odpowiedzialny, rzetelnie realizuje powierzone mu zadania. (SD_MAT_K06)


[Kody efektów odnoszą się do programu studiów doktoranckich w zakresie matematyki uchwalonego 26 lutego 2014 roku]

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

W poszczególnych grupach seminaryjnych doktoranci zapoznają się szczegółowo z tematyką danego seminarium. Wygłaszają referaty i dyskutują z prowadzącym zagadnienia badawcze mające stanowić podstawę pracy doktorskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium na podstawie obecności, oceny wygłoszonych referatów oraz postępów w pracy badawczej. Szczegółowe kryteria ustalane są przez poszczególnych prowadzących.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Bobiński
Prowadzący grup: Michał Chlebiej, Grzegorz Gabor, Oleksandr Gomilko, Adam Jakubowski, Piotr Jędrzejewicz, Tomasz Klimsiak, Justyna Kosakowska, Wojciech Kryszewski, Mariusz Lemańczyk, Sławomir Plaskacz, Sławomir Rybicki, Daniel Simson, Aleksander Zaigrajew, Grzegorz Zwara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Bobiński
Prowadzący grup: Michał Chlebiej, Grzegorz Gabor, Piotr Jędrzejewicz, Tomasz Klimsiak, Mariusz Lemańczyk, Andrzej Mróz, Sławomir Rybicki, Piotr Wiśniewski, Grzegorz Zwara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Bobiński
Prowadzący grup: Michał Chlebiej, Grzegorz Gabor, Mariusz Lemańczyk, Andrzej Mróz, Leszek Słomiński, Piotr Wiśniewski, Grzegorz Zwara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Bobiński, Michał Chlebiej
Prowadzący grup: Michał Chlebiej, Grzegorz Gabor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Bobiński, Michał Chlebiej
Prowadzący grup: Michał Chlebiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.