Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Budowa komputera

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ZiBUK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Budowa komputera
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Informatyka, studia inżynierskie 1 stopnia, 1 rok, nst.
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

12 godzin – laboratorium

15 godzin – praca samodzielna


RAZEM: 27 godzin

1 pkt. ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu kursu student osiąga następujące efekty (kody odnoszą się do efektów dla studiów 1 stopnia na kierunku informatyka - studia inżynierskie):


W1. ma podstawową wiedzę na temat architektury współczesnych systemów (logika układów cyfrowych i reprezentacja danych, architektura procesora, wejście-wyjście, pamięć, architektury wieloprocesorowe) (K_W06)

W2. Posiada podstawową wiedzę dotyczącą budowy i funkcjonowania, zasady działania urządzeń peryferyjnych komputera: mysz, klawiatura, skaner, drukarka (K_W06)

W3. Posiada podstawową wiedzę dotyczącą standardów i zasad komunikacji przy użyciu portów USB, COM, LAN (K_W06)

W4. Posiada podstawową wiedzę dotyczącą standardów podłączania multimediów (obraz, dźwięk) (K_U06)Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu kursu student osiąga następujące efekty (kody odnoszą się do efektów dla studiów 1 stopnia na kierunku informatyka - studia inżynierskie):


U1. Potrafi zdiagnozować podstawowe problemy sprzętowe (błąd kości pamięci, uszkodzenie kabla sieciowego, dysku twardego itp.) (K_U25)

U2. Potrafi dobrać i zaproponować dobór podzespołów komputera i poprawnie złożyć komputer z podzespołów (K_U24)

U3. Zna i potrafi wyjaśnić zasady działania pamięci RAM, ROM, EPROM, EEPROM, myszy, klawiatury, drukarki, skanera, projektora (K_U11)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu kursu student osiąga następujące efekty (kody odnoszą się do efektów dla studiów 1 stopnia na kierunku informatyka - studia inżynierskie):


K1: skutecznie przekazuje innym swoje myśli w zrozumiały sposób (K_K05)

K2: jest nastawiony na jak najlepsze wykonanie zadania; dba o szczegół; jest systematyczny (K_K04)

K3: Jest nastawiony na nieustanne zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń (K_K06)


Metody dydaktyczne:

Pokaz, wykład konwersatoryjny, laboratorium, studium przypadku, warsztat praktyczny, referat

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- laboratoryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technicznymi aspektami budowy współczesnych komputerów. - W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3, K1, K2, K3.

Pełny opis:

-) Architektura współczesnego komputera PC

-) Typy i rodzaje podzespołów komputera PC

-) Rodzaje procesorów, architektura

-) Rodzaje pamięci (w tym RAM, ROM, EPROM, EEPROM, FLASH)

-) Rodzaje i typy dysków

-) Napędy optyczne i magnetyczne

-) Urządzenia wejścia – wyjścia

-) Porty, złącza, standardy

-) Dobór komponentów komputera

-) Przegląd podstawowych peryferiów komputerowych oraz budowa i zasada ich działania

-) Diagnozowanie podstawowych usterek komputera

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian praktyczny polegający na złożeniu zestawu komputerowego z pojedynczych komponentów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 12 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Dudkiewicz
Prowadzący grup: Michał Dudkiewicz, Paweł Lebioda, Grzegorz Marczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 8 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Dudkiewicz
Prowadzący grup: Michał Dudkiewicz, Grzegorz Marczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 8 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Ziemkiewicz
Prowadzący grup: Mikołaj Szczupak, Bartosz Ziemkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 8 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Ziemkiewicz
Prowadzący grup: Mikołaj Szczupak, Bartosz Ziemkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.