Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie I-projekt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ZiPR1-p Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Programowanie I-projekt
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotów Programowanie I i II i Bazy danych I i II. Znajomość języka C++ lub Java oraz relacyjnych baz danych.

Całkowity nakład pracy studenta:

15 godzin – laboratorium (zajęcia prowadzone stacjonarnie)

15 godzin - konsultacje z prowadzącym zajęcia

40 godzin – praca własna (przygotowanie do zajęć, zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi umieszczonymi na platformie e-learningowej)

165 godzin – praca własna (przygotowanie założeń projektu, jego wstępnej dokumentacji, przygotowanie projektu zaliczeniowego)

15 godzin - praca własna (przygotowanie prezentacji)

RAZEM: 250 godzin

10 pkt. ECTSEfekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu kursu student osiąga następujące efekty (kody odnoszą się do efektów dla studiów 1 stopnia na kierunku informatyka - studia inżynierskie):


W1: Zna zasady projektowania baz danych oraz narzędzia wspomagające ten proces - K_W09

W2: Zna najważniejsze systemy zarządzania baz danych oraz biblioteki programistyczne umożliwiające współpracę z nimi. (K_W09, K_W11).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu kursu student osiąga następujące efekty (kody odnoszą się do efektów dla studiów 1 stopnia na kierunku informatyka - studia inżynierskie):


U1: Definiuje cele i założenia projektu, określa problemy i potrzeby użytkowników. (K_U24)

U2. Projektuje i implementuje aplikacje bazodanowe z graficznym interfejsem użytkownika. (K_U14, K_U_15, K_U17).

U3: Rozszerza umiejętności programowania o dodatkowe biblioteki i narzędzia niezbędne do realizacji projektu.(K_U23, K_U24)

U4: Potrafi przygotować i przeprowadzić prezentację projektu (K_U04)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu kursu student osiąga następujące efekty (kody odnoszą się do efektów dla studiów 1 stopnia na kierunku informatyka - studia inżynierskie):


K1: Rozpoznaje potrzeby społeczne, biznesowe, operacyjne, komunikacyjne, których zaspokojenie może być przedmiotem projektu (K_K02)

K2: Komunikuje się skutecznie z prowadzącym zajęcia przedstawiając stan prac projektu, problemy i propozycje ich rozwiązania.

K3: Współpracuje z potencjalnymi użytkownikami, zdobywając informacje z dziedziny projektu oraz wiedzę o potrzebach i nawykach użytkowników (K_K01)Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest pogłębienie praktycznych umiejętności programowania obiektowego w języku C++ w zakresie projektowania i programowania aplikacji bazodanowych.

Pełny opis:

W trakcie zajęć student wybiera temat indywidualnego projektu programistycznego do samodzielnej realizacji. Realizuje go pod kierunkiem prowadzącego zajęcia poznając dziedzinę merytoryczną projektu, uwarunkowania użytkowania społeczne lub biznesowe oraz ergonomiczne przyszłej aplikacji komputerowej. Zrealizowany projekt prezentuje przed grupą oraz prowadzącym. Projekt jest omawiany w zakresie stopnia i jakości realizacji oraz poprawności wykonania i możliwych problemów przez prowadzącego i grupę.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie wykonanego projektu. W szczególności oceniane będą:

-) Kompleksowość rozwiązania problemu.

-) Zgodność z założeniami.

-) Wykorzystanie technik programowania obiektowego.

-) Zgodność z zasadami projektowania baz danych i tworzenia aplikacji bazodanowych.

-) Prezentacja projektu przed grupą, odpowiedzi na pytania, dyskusja.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kaniecki
Prowadzący grup: Bartosz Bieganowski, Mariusz Kaniecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Topolewski
Prowadzący grup: Mateusz Topolewski, Bartosz Ziemkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Ziemkiewicz
Prowadzący grup: Bartosz Ziemkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.