Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sieci komputerowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ZiSKO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Informatyka, studia inżynierskie 1 stopnia, 2 rok, nst.
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

1. Umiejętność wykonywania obliczeń w systemie binarnym.

2. Znajomość podstaw programowania.

3. Znajomość języka programowania "C".

4. Znajomość jakiegoś systemu operacyjnego typu UNIX na poziomie zwykłego użytkownika.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

20 godzin – wykład

20 godzin – laboratorium

60 godzin – bieżące przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury,

70 godzin – wykonywanie zadań i projektów zaliczeniowych

30 godzin – praca własna - przygotowanie do egzaminu.

2 godzin – egzamin


RAZEM: 202 godzin

8 pkt. ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu kursu student osiąga następujące efekty (kody odnoszą się do efektów dla studiów 1 stopnia na kierunku informatyka - studia inżynierskie):


W1: ma wiedzę na temat technologii sieciowych, w tym podstawowych protokołów komunikacyjnych, bezpieczeństwa i budowy aplikacji sieciowych (siedmiowarstwowy model OSI, protokoły komunikacyjne w tym TCP/IP, trasowanie, model klient-serwer, protokoły kryptograficzne) (K_W12)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu kursu student osiąga następujące efekty (kody odnoszą się do efektów dla studiów 1 stopnia na kierunku informatyka - studia inżynierskie):


U1: potrafi skonfigurować prostą sieć (jeden serwer, kilku klientów) i nią administrować z wykorzystaniem stosownych narzędzi (K_U12)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu kursu student osiąga następujące efekty (kody odnoszą się do efektów dla studiów 1 stopnia na kierunku informatyka - studia inżynierskie):


K1: pracuje samodzielnie i efektywnie z dużą ilością danych, dostrzega zależności i poprawnie wyciąga wnioski posługując się zasadami logiki (K_K03)


K2: w pełni samodzielnie realizuje uzgodnione cele, podejmując samodzielne i czasami trudne decyzje; potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze (K_K07)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zapoznanie z modelem OSI programowania sieciowego oraz z niektórymi protokołami sieciowymi warstwy sieci i warstwy transportu. Poznanie narzędzi realizujących komunikację między procesami na jednym komputerze oraz między procesami na różnych komputerach.

Pełny opis:

I. Komunikacja między procesami na jednej maszynie.

1. Sygnały, rodzaje sygnałów, komendy i funkcje systemowe związane z ich używaniem.

2. Komunikacja między procesami z użyciem potoków i potoków z nazwą.

3. Model klient - serwer.

II. Komunikacja między procesami na różnych maszynach.  

1. Model OSI  komunikacji sieciowej, zadania realizowane w warstwach.      

2. Podział sieci komputerowych w zależności od różnych cech.  

3. Adresowanie w sieciach.      

4. Urządzenia sieciowe:   karty, koncentratory, przełącznice, routery.  

5. Protokoły występujące w różnych warstwach modelu OSI. Pakiety i ich obsługa.      

6. Usługi w sieci Internet:   poczta,  WWW,  praca na zdalnej maszynie.  

7. Rola  superdemona usług:  inetd.

8. Konfiguracja  programów klientów usług internetowych.

9. Protokoły TCP i UDP w warstwie transportu.      

10. Programowanie z użyciem gniazd rodziny UNIX oraz INERNET.

11. Realizacja modelu klient-serwer z użyciem gniazd.

12. Programowanie z użyciem TLI/XTI.

13. Realizacja modelu klient-serwer z użyciem TLI/XTI.

III. Wybrane elementu sieciowego systemu operacyjnego.

1. Operacje wejścia/wyjścia.

2. Programowanie wieloprocesowe i wielowątkowe.

3. Zdalne wywoływanie procedur.

Literatura:

1. System man, dokumentacja UNIXa

2. Dokumentacja systemu Linux oraz Solaris dostępna na stronie WWW Wydziału

3. Wszystkie książki przeznaczone dla zaawansowanego użytkownika systemu UNIX.

4. W.R. Stevens, "Programowanie zastosowań sieciowych w systemie UNIX"

5. W.R. Stevens, "UNIX Programowanie usług sieciowych”

6. K. Haviland, B. Slama, "UNIX System Programming"

7. St. A. Rego, "UNIX System V Network Programming"

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny – K2, U1, W1

Projekty – K2, U1, W1

Aktywność – K3, K2

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Błażej Zyglarski
Prowadzący grup: Paweł Lebioda, Błażej Zyglarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Błażej Zyglarski
Prowadzący grup: Bartosz Bieganowski, Błażej Zyglarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Bocian
Prowadzący grup: Rafał Bocian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Bocian
Prowadzący grup: Rafał Bocian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.