Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Techniki cyfrowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ZiTCY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Techniki cyfrowe
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

 • Technika cyfrowa i analogowa - sygnały dyskretne a analogowe, stany logiczne. Podstawowe pojęcia teorii sygnałów.
 • Algebra Boole'a. Funkcje logiczne.
 • Synteza układów kombinacyjnych, minimalizacja funkcji logicznych. Praktyczne wykorzystanie minimalizacji w układach kombinacyjnych.
 • Wprowadzenie do teorii układów sekwencyjnych. Synteza układów sekwencyjnych - synteza liczników cyfrowych i dzielników częstotliwości, synteza bloków funkcjonalnych.
 • Układy pamięci cyfrowych.
 • Technologie układów cyfrowych (TTL, ECL, CMOS, GaAs)
 • Reprezentacje liczb i działania arytmetyczne w ALU. Liczby zmiennoprzecinkowe. IEEE 754. Kodowanie symboli.
Literatura:

Literatura podstawowa:

 • A. Skorupski, Podstawy techniki cyfrowej (WKiŁ, Warszawa 2001).
 • W. Stallings, Organizacja i architektura systemu komputerowego. Projektowanie systemu a jego wydajność, wyd. III (PWN, Warszawa, 2004).

Literatura uzupełniająca:

 • J. Kalisz, Podstawy elektroniki cyfrowej (WKiŁ, Warszawa 1991).
 • G. De Micheli, Synteza i optymalizacja układów cyfrowych (WNT, Warszawa 1998).
 • P. Gajewski, J. Turczyński, Cyfrowe układy scalone CMOS (WKiŁ, Warszawa 1990).
 • K. Noga, Laboratorium podstaw techniki cyfrowej, skrypt (WSM, Gdynia 2001). Wydanie drugie, poprawione.
 • J. Piecha, Elementy i układy cyfrowe (PWN, Warszawa 1990).
 • L. Null, J. Lobur, Struktura organizacyjna i architektura systemów komputerowych (Helion, 2004).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Burzańska
Prowadzący grup: Marta Burzańska, Michał Burzański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Burzańska
Prowadzący grup: Marta Burzańska, Michał Burzański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Burzańska
Prowadzący grup: Marta Burzańska, Michał Burzański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)