Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-E22-AG-MatFi Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Matematyka finansowa
Jednostka: Katedra Ekonometrii i Statystyki
Grupy: _Ekonomia - plan studiów 2 rok 2 stopnia
Ekonomia, 2 rok II stopnia, PRK, sp. analityka gospodarcza
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Efekty kształcenia określone w sylabusach przedmiotu MATEMATYKA i STATYSTYKA dla studiów I stopnia kierunku Ekonomia.

Kalkulacja wartości pieniądza w czasie.

Wyznaczanie planu spłaty kredytu zgodnego.

Znajomość pakietu Microsoft Office.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 15 godz. wykładu, 15 godz. ćwiczeń, 5 godz. konsultacji.

2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu (w tym uzupełnienie ewentualnych braków z I stopnia studiów): 60 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 30 godz.

Razem nakład pracy studenta: 125 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student zna metody oceny ryzyka finansowego (K_W06),

W2: student zna metody modelowania ryzyka w ubezpieczeniach życiowych (K_W06).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi analizować ryzyko związane z inwestycją finansową (K_U01)

U2: student umie korzystać z tablic trwania życia i interpretować zawarte w nich dane (K_U08)

U3: student potrafi analizować ryzyko związane z ubezpieczeniem życiowym (K_U01)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Student samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością danych finansowych, analizuje je i poprawnie wyciąga wnioski, posługując się narzędziami teorii portfela (K_K02).

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji komputerowych, ilustrowany przykładami, rozwiązywanymi i dyskutowanymi podczas wykładu.


Ćwiczenia prowadzone metodą tradycyjną oraz z wykorzystaniem komputerów.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Przedmiot ma rozszerzyć wiedzę z zakresu matematyki finansowej oraz zasygnalizować problematykę ubezpieczeniową. Omawiane są zagadnienia związane m. in. z ryzykiem inwestycji finansowych, analizą portfelową oraz ubezpieczeniami życiowymi.

Pełny opis:

Tematyka wykładu:

1. matematyka finansowa (W1):

- ryzyko w inwestowaniu,

- miary ryzyka,

- elementy teorii użyteczności,

- inwestycje losowe,

2. elementy teorii portfela.

3. matematyka ubezpieczeniowa (W2):

- gry losowe,

- ubezpieczenia życiowe,

- tablice trwania życia,

- dożywotnie ubezpieczenie na wypadek śmierci.

Tematyka ćwiczeń dokładnie odpowiada tematyce wykładu. Rozwiązywane są zadania dotyczące treści 1i 3. (U1, U2, U3). Problemy związane z treścią 2 analizowane są z wykorzystaniem komputera (K1)

Literatura:

W. Bijak, M. Podgórska, J. Utkin „Matematyka finansowa”, Warszawa 1994,

M. Dobija, E. Smaga „Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej”, PWN, Warszawa 1995,

K. Jajuga, T. Jajuga „Inwestycje”, PWN, Warszawa 2008,

Metody i kryteria oceniania:

W1, W2 - egzamin pisemny +++

U1, U2, U3 - kolokwium +++

K1 - obserwacja ++

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Orzeszko
Prowadzący grup: Witold Orzeszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Orzeszko
Prowadzący grup: Witold Orzeszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Orzeszko
Prowadzący grup: Witold Orzeszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Orzeszko
Prowadzący grup: Witold Orzeszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.