Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Start w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F13-0-StBiz Kod Erasmus / ISCED: 04.301 / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Start w biznesie
Jednostka: Katedra Rachunkowości Zarządczej
Grupy: Finanse i rachunkowość - plan studiów 3 rok 1 stopnia
Finanse i rachunkowość, 3 rok I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

- 15 godzin - wykład

- 15 godzin - ćwiczenia

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- 15 godzin - przygotowanie do egzaminu

- 30 godzin - przygotowanie do zajęć


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna podstawowe kwestie prawne związane z zakładaniem i prowadzeniem własnej firmy - K_W08

W2: Student zna podstawowe narzędzia wspomagające proces zarządzania własną firmą - K_W05

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - student potrafi dokonać analizy sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa - K_U04

U2 - student potrafi dokonać analizy problemów personalnych w przedsiębiorstwie - K_U06

U3 - student potrafi dokonać analizy finansowej przedsiębiorstwa - K_U03

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - student potrafi pracować w grupie - K_K02

K2 - student potrafi przekazać informacje za pomocą prezentacji multimedialnej - K_K07

Metody dydaktyczne:

1. Wykład informacyjny - prezentacja w Power Point zagadnień teoretycznych wspartych przykładami praktycznymi

2. Ćwiczenia

- praca zespołowa nad analizą przypadków

- prezentacja multimedialna wybranego tematu

- praca z ankietą


Skrócony opis:

1. Zakładanie własnej firmy - aspekty prawne

2. Zakładanie własnej firmy - aspekty zarządcze

Pełny opis:

Treści wykładu:

1. Wybór formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej W1

2. Rejestracja działalności gospodarczej W1

3. Opodatkowanie działalności gospodarczej W1

4. Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze małej firmy W1

5. Zatrudnianie pracowników W2

6. Wykorzystanie rachunkowości w celach decyzyjnych W2

7. Sporządzanie budżetu W2

Ćwiczenia

- analiza przypadków z książki:

S. Sojak, Założyć firmę i nie zbankrutować - studia przypadków, Difin, Warszawa 2010r. U1, U2, U3, K1

- prezentacja na wybrany temat z zakresu zakładania własnej firmy W1, W2, K2

Literatura:

S. Sojak, Założyć firmę i nie zbankrutować - aspekty prawne, Difin, Warszawa 2009r.,

S. Sojak, Założyć firmę i nie zbankrutować - aspekty zarządcze, Difin, Warszawa 2009r.,

S. Sojak, Założyć firmę i nie zbankrutować - studia przypadków, Difin, Warszawa 2010r.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin

Ćwiczenia - ocena prezentacji i zadań opracowanych w grupach

W1 - egzamin +++

W2 - egzamin +++

U1 - +++

U2 - +++

U3 - +++

K1 - obserwacja +++

K2 - obserwacja +++

Praktyki zawodowe:

n.d.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Banaszkiewicz, Ewa Makowska
Prowadzący grup: Aleksandra Banaszkiewicz, Ewa Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Zakładanie własnej firmy - wybrane aspekty prawne i zarządcze

2. Zakładanie własnej firmy - analiza zagadnień sytuacyjnych

Pełny opis:

Ćwiczenia

- analiza przypadków z książki:

S. Sojak, Założyć firmę i nie zbankrutować - studia przypadków, Difin, Warszawa 2010r. U1, U2, U3, K1

- prezentacja na wybrany temat z zakresu zakładania własnej firmy K2

Literatura:

S. Sojak, Założyć firmę i nie zbankrutować - aspekty prawne, Difin, Warszawa 2009r.,

S. Sojak, Założyć firmę i nie zbankrutować - aspekty zarządcze, Difin, Warszawa 2009r.,

S. Sojak, Założyć firmę i nie zbankrutować - studia przypadków, Difin, Warszawa 2010r.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Banaszkiewicz, Ewa Makowska
Prowadzący grup: Aleksandra Banaszkiewicz, Ewa Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Zakładanie własnej firmy - wybrane aspekty prawne i zarządcze

2. Zakładanie własnej firmy - analiza zagadnień sytuacyjnych

Pełny opis:

Ćwiczenia

- analiza przypadków z książki:

S. Sojak, Założyć firmę i nie zbankrutować - studia przypadków, Difin, Warszawa 2010r. U1, U2, U3, K1

- prezentacja na wybrany temat z zakresu zakładania własnej firmy K2

Literatura:

S. Sojak, Założyć firmę i nie zbankrutować - aspekty prawne, Difin, Warszawa 2009r.,

S. Sojak, Założyć firmę i nie zbankrutować - aspekty zarządcze, Difin, Warszawa 2009r.,

S. Sojak, Założyć firmę i nie zbankrutować - studia przypadków, Difin, Warszawa 2010r.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Banaszkiewicz, Ewa Makowska
Prowadzący grup: Aleksandra Banaszkiewicz, Ewa Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Zakładanie własnej firmy - wybrane aspekty prawne i zarządcze

2. Zakładanie własnej firmy - analiza zagadnień sytuacyjnych

Pełny opis:

Ćwiczenia

- analiza przypadków z książki:

S. Sojak, Założyć firmę i nie zbankrutować - studia przypadków, Difin, Warszawa 2010r. U1, U2, U3, K1

- prezentacja na wybrany temat z zakresu zakładania własnej firmy K2

Literatura:

S. Sojak, Założyć firmę i nie zbankrutować - aspekty prawne, Difin, Warszawa 2009r.,

S. Sojak, Założyć firmę i nie zbankrutować - aspekty zarządcze, Difin, Warszawa 2009r.,

S. Sojak, Założyć firmę i nie zbankrutować - studia przypadków, Difin, Warszawa 2010r.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Banaszkiewicz, Ewa Makowska
Prowadzący grup: Aleksandra Banaszkiewicz, Ewa Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Zakładanie własnej firmy - wybrane aspekty prawne i zarządcze

2. Zakładanie własnej firmy - analiza zagadnień sytuacyjnych

Pełny opis:

Ćwiczenia

- analiza przypadków z książki:

S. Sojak, Założyć firmę i nie zbankrutować - studia przypadków, Difin, Warszawa 2010r. U1, U2, U3, K1

- prezentacja na wybrany temat z zakresu zakładania własnej firmy K2

Literatura:

S. Sojak, Założyć firmę i nie zbankrutować - aspekty prawne, Difin, Warszawa 2009r.,

S. Sojak, Założyć firmę i nie zbankrutować - aspekty zarządcze, Difin, Warszawa 2009r.,

S. Sojak, Założyć firmę i nie zbankrutować - studia przypadków, Difin, Warszawa 2010r.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Banaszkiewicz, Ewa Makowska
Prowadzący grup: Aleksandra Banaszkiewicz, Ewa Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Zakładanie własnej firmy - wybrane aspekty prawne i zarządcze

2. Zakładanie własnej firmy - analiza zagadnień sytuacyjnych

Pełny opis:

Ćwiczenia

- analiza przypadków z książki:

S. Sojak, Założyć firmę i nie zbankrutować - studia przypadków, Difin, Warszawa 2010r. U1, U2, U3, K1

- prezentacja na wybrany temat z zakresu zakładania własnej firmy K2

Literatura:

S. Sojak, Założyć firmę i nie zbankrutować - aspekty prawne, Difin, Warszawa 2009r.,

S. Sojak, Założyć firmę i nie zbankrutować - aspekty zarządcze, Difin, Warszawa 2009r.,

S. Sojak, Założyć firmę i nie zbankrutować - studia przypadków, Difin, Warszawa 2010r.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Banaszkiewicz, Ewa Makowska
Prowadzący grup: Aleksandra Banaszkiewicz, Ewa Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Zakładanie własnej firmy - wybrane aspekty prawne i zarządcze

2. Zakładanie własnej firmy - analiza zagadnień sytuacyjnych

Pełny opis:

Ćwiczenia

- analiza przypadków z książki:

S. Sojak, Założyć firmę i nie zbankrutować - studia przypadków, Difin, Warszawa 2010r. U1, U2, U3, K1

- prezentacja na wybrany temat z zakresu zakładania własnej firmy K2

Literatura:

S. Sojak, Założyć firmę i nie zbankrutować - aspekty prawne, Difin, Warszawa 2009r.,

S. Sojak, Założyć firmę i nie zbankrutować - aspekty zarządcze, Difin, Warszawa 2009r.,

S. Sojak, Założyć firmę i nie zbankrutować - studia przypadków, Difin, Warszawa 2010r.

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.