Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wealth Management&Private Banking

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F21-DF-WMPB Kod Erasmus / ISCED: 04.302 / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Wealth Management&Private Banking
Jednostka: Katedra Zarządzania Finansami
Grupy: _Finanse i rachunowość - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Finanse i rachunkowość, 1 rok II stopnia, PRK, sp. doradztwo fin. i finanse przeds.
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

wiedza z zakresu bankowości i rynku finansowego

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. godziny realizowane z udziałem nauczyciela: wykład 15 godz. + 5 godz. konsultacje

2. praca indywidualna studenta: 35 godz.

3. czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 20 godz.

Razem nakład pracy studenta: 75 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: identyfikuje produkty i usługi adekwatnie do potrzeb klienta z uwzględnieniem ryzyka

(ma pogłębioną wiedzę na temat występowania ryzyka na rynku finansowym w ujęciu krajowym i globalnym - K_W08)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi przygotować ofertę dla klienta mając na uwadze także aspekt ryzyka.

(potrafi przygotować niezbędne informacje wykorzystywane w procesach decyzyjnych - K_U03)

Metody dydaktyczne:

- pokaz

- wykład informacyjny

- wykład konwencjonalny

- wykład problemowy


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis:

Private banking / Wealth Management to zaawansowana bankowość dla

zamożnych klientów. Produkty oraz usługi, jak też sposób ich oferowania wyznaczają standardy rozwoju współczesnej bankowości i coraz szerzej stosowane są także w bankowości detalicznej. Znaczenia nabiera doradca klienta, relacje bank - klient. Na uwagę zasługuje oferta bankowości PB/WM: produkty finansowe - produkty pozafinansowe. Elementy bankowości inwestycyjnej nabierają szczególnego znaczenia.

W bankowości zaawansowanej ważne jest również wieloletnie planowanie finansowe w kontekście ryzyka finansowego.

Cel AACSB: Student analizuje funkcjonowanie usług oferowanych bogatym klientom i samodzielnie formułuje wnioski

Pełny opis:

1. Idea i istota bankowości prywatnej (W1, U1)

2. Zakres współpracy bank - klient (W1, U1)

3. Oferta produktów i usług (W1, U1)

4. Oferta pozafinansowa PB/WM (W1, U1)

5. Nowatorskie koncepcje oferowania produktów i usług (open product architecture) (W1, U1)

6. Planowanie finansowe (W1, U1)

7. Aspekt ryzyka (W1, U1)

Literatura:

L. Dziawgo, Private Banking, WoltersKluwer 2006.

M. Zaleska, Bankowość, CH Beck, Warszawa 2013

prasa bieżąca

portal internetowy www.privatebanking.pl

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie pytań otwartych lub egzamin ustny. Wymagane 50% na zaliczenie przedmiotu.

Ocena może być podwyższona w oparciu o aktywność studenta na zajęciach, a także wykonane dodatkowe zadania nadobowiązkowe.

W1 Egzamin +++

U1 Egzamin +++

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Dziawgo
Prowadzący grup: Leszek Dziawgo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Dziawgo
Prowadzący grup: Leszek Dziawgo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Dziawgo
Prowadzący grup: Leszek Dziawgo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Dziawgo
Prowadzący grup: Leszek Dziawgo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.